Bergsbruk
19 träffar

2 av 19
Bild som illustrerar objekt c32-35065

Blm A 14817 – Bergsbruk

Stenbrottet "Skrikebo" på Gåsanabben, Tjurkö, år 1894. Till höger på bilden står tre dagsverkare och längre in i brottet finns några gatstenshuggare sysselsatta med att dela stenblock till gatsten. På avsatsen ovanför skaffar två dagsverkare undan skravel och på krönet , ett borrarlag i arbete. De två kranskötarna firar ner ett utkilat stenblock. En dagsverkare står beredd att rulla ned en ralle (vagnen) till hamnen, fullastad med gatsten. Inspektörn övervakar arbetet.

Innehållstyp: Fotografi
4 av 19
Bild som illustrerar objekt c32-46081

Blm E 01146 – Stenbrott

A.K. Fernströms storbrott i Vångabacken, Vekerum, Mörrums socken. På bildens baksida står skrivet, “Brottet upptogs av mig 1910. Ivar Werkström”.

Innehållstyp: Fotografi
5 av 19
Bild som illustrerar objekt c32-50473

Blm OF 788 – Stenbrott

A.K. Fernströms storbrott i Vångabacken, Vekerum, Mörrums socken.
På bildens baksida står skrivet, “Brottet upptogs av mig 1910. Ivan Werkström”.

Innehållstyp: Fotografi
7 av 19
Bild som illustrerar objekt c32-35067

Blm A 14819 – Bergsbruk

Med början omkring sekelskiftet öppnades det så kallade "bolagsberg" på ön. I dem arbetade borrare och dagsverkare med att ta fram stenblock, vilka med hjälp av lyftkranar lastades på plåtvagnar för att köras till tippen utanför brottet, där stenhuggarna stod och slog gatstenen.
Fotografiet från 1910 visar det största brottet, som stenhuggarna givit det betecknande namnet "Vrålebo".

Innehållstyp: Fotografi
8 av 19
Bild som illustrerar objekt c32-35066

Blm A 14818 – Bergsbruk

Ett stenbrott vid Herrgården på Tjurkö. Fotografiet, som bör vara taget på 1890-talet, visar hur trettio års stenbrytning omformat den tidigare skogsbevuxna ön. Fotografen har lyckats fånga alla stadierna i gatstenstillvekning som den då bedrevs. Uppe till höger på bilden ses ett borrarlag i arbete, en man håller i borret medan två slår på det med borrsläggor. Nere i själva brottet står en ritsare och är i färd med att dela ett gatstensämne till två gatstenar. I skravelhögen till vänster arbetar en putsare med att pika bort knölar på en gatsten. Bakom honom står en annan putsare vid sin stentunna…

Innehållstyp: Fotografi