Spår
23 träffar

1 av 23
Bild som illustrerar objekt c32-35065

Blm A 14817 – Bergsbruk

Stenbrottet "Skrikebo" på Gåsanabben, Tjurkö, år 1894. Till höger på bilden står tre dagsverkare och längre in i brottet finns några gatstenshuggare sysselsatta med att dela stenblock till gatsten. På avsatsen ovanför skaffar två dagsverkare undan skravel och på krönet , ett borrarlag i arbete. De två kranskötarna firar ner ett utkilat stenblock. En dagsverkare står beredd att rulla ned en ralle (vagnen) till hamnen, fullastad med gatsten. Inspektörn övervakar arbetet.

Innehållstyp: Fotografi
11 av 23
Bild som illustrerar objekt c32-35055

Blm A 14807

Smeden Frans A. Karlsson vid Målasmedjan fotograferad på tidigt 1930-tal. Järnvägen, troligen från något av stenbrotten, går nära längs med, och smiter precis förbi byggnaden längre bak i bilden.

Innehållstyp: Fotografi