Litteratur
74 träffar

1 (74)
Bild som illustrerar objekt c32-109843

Blm 29693 – Bok

Bok. Nässlorna Blomma av Harry Martinson. Mjuk, ljust grågrön pärm. Text på framsida "HARRY MARTINSON NÄSSLORNA BLOMMA ALBERT BONNIERS FÖRLAG". På baksida lista med tidigare utgivna böcker av Martinson. Prisuppgift på rygg "Pris 6:75". Förstaupplaga.
Gåva 2021-04 av Marcus Sandekjer.

Innehållstyp: Litteratur
Platser: Karlskrona
Ämnen: Bok
Nyckelord: Bok
2 (74)
Bild som illustrerar objekt c32-90079

Blm 6505 – Bok

Bok, diverse arbeten av Olai Vereli, sammanbunden, bland annat en om runristning. "MANUDUCTIO COMPENDIOSA AD RUNOGRAPHIAM SCANDICAM ANTIQVAM", "En kort underwijsning Om Then Gambla Swea-Götha Runa-Ristning". Halvfransk bindning med rygg och hörn av pergament.
En annan del är "HERVARAR SAGA på Gammal Göthska", 1672.
Inköpt någon gång mellan 1901 och 1906 från kantor Jonas Peter Kjällqvist, Lösen.

Innehållstyp: Litteratur
Platser: Stockholm
3 (74)
Bild som illustrerar objekt c32-89674

Blm 8586 – Bok

Bok om skogsvård och jakt, "Kort Utdrag Af alla Kongl. Förordningar och Bref, rörande Skogarnes wård och nyttjande i Riket, Samt Jagt Diurfång". Mjuk, blågrå pärm.
Gåva 1917-08-11 av grosshandlare Carl Stjernberg, Karlskrona.

Innehållstyp: Litteratur
Platser: Karlskrona
5 (74)
Bild som illustrerar objekt c32-89589

Blm 7571 – Kartbok

Kartbok, sjökort över Medelhavet (Fait par les Sieurs Michelot Pilote Royal & Bremond Hydrographe Du Roy). Svartvit, av Bremond och Michelot. Brun skinnpärm. 380x500 mm. Ca 1720.
Gåva någon gång mellan 1901 och 1906 av handlande Gustaf Quiding, Karlskrona.

Innehållstyp: Litteratur
Platser: Karlskrona
6 (74)
Bild som illustrerar objekt c32-100837

Blm 241 – Bok

Bok. "Historiarum sacrarum encolpodion det er, en nye oc nyttig Bog, om vor Herris Jesu Christi, sampt hans hellige Apostlers, Confessorum oc Martyrers Liff oc Leffnets Historie, vdi huilcken findis Aaret, Maaneden oc Dagen, paa huilcke alting er skeed oc sig tildraget haffuer...."
Gåva 1899 av fru Söderström, f Lindahl.

Se Libris #9473074

Innehållstyp: Litteratur
8 (74)
Bild som illustrerar objekt c32-94844

Blm 6882 – Bok

Bok "Dispensatorium". 2 handskrivna band. Har tillhört apotekare Moses Söderström, ägare av apoteket Göta Lejon i Karlskrona.
Dispensatorium var en apotekarebok, i vilken alla läkemedel, som skulle finnas på apoteket angavs. Här beskrevs också tillredningen av dessa.
Gåva av apotekaren Bror Adolf Söderströms sterbhus, Karlskrona.

Innehållstyp: Litteratur
Ämnen: 443 757
9 (74)
Bild som illustrerar objekt c32-94843

Blm 6025 – Bok

Bok "Don Ranudo de Colibrados". Lustspel i 4 akter, efter Holberg af Aug.v.Hotzebue. Översättning från tyskan av apotekaren Moses Söderström, Karlskrona.
Gåva av apotekaren Bror Adolf Söderströms sterbhus, Karlskrona.

Innehållstyp: Litteratur
Platser: Karlskrona
Ämnen: 545
10 (74)
Bild som illustrerar objekt c32-94842

Blm 6024 – Bok

Bok "Den öfvergifna dottren". Drama i fem akter. Översättning från danskan av apotekaren Moses Söderström, Karlskrona.
Gåva av apotekaren Bror Adolf Söderströms sterbhus, Karlskrona.

Innehållstyp: Litteratur
Platser: Karlskrona
Ämnen: 545
11 (74)
Bild som illustrerar objekt c32-94847

Blm 7397 – Häfte

Häfte "DRABBIS-ORDEN". Signerat på framsidan B A Söderström. Titulärborgmästare Fredrik Behm (1797-1876) från Linköping samlade i Drabbisdal sina vänner och grundade Stora Drabbisorden. Orden lockade till sig många uppsatta herrar från Linköpings borgliga skikt.
Gåva av apotekaren Bror Adolf Söderströms sterbhus, Karlskrona.

Innehållstyp: Litteratur
Platser: Karlskrona
12 (74)
Bild som illustrerar objekt c32-94849

Blm 7423 2 – Bok

Bok "Bref-Copiee-Bok". 2 stycken. 1831-1833. Märkta Blm 7423:4-5. Har tillhört apotekare Moses Söderström, ägare av apoteket Göta Lejon i Karlskrona.
Gåva av apotekaren Bror Adolf Söderströms sterbhus, Karlskrona.

Innehållstyp: Litteratur
Platser: Karlskrona