Stenhuggeri
146 träffar

2 av 146
Bild som illustrerar objekt c32-35065

Blm A 14817 – Bergsbruk

Stenbrottet "Skrikebo" på Gåsanabben, Tjurkö, år 1894. Till höger på bilden står tre dagsverkare och längre in i brottet finns några gatstenshuggare sysselsatta med att dela stenblock till gatsten. På avsatsen ovanför skaffar två dagsverkare undan skravel och på krönet , ett borrarlag i arbete. De två kranskötarna firar ner ett utkilat stenblock. En dagsverkare står beredd att rulla ned en ralle (vagnen) till hamnen, fullastad med gatsten. Inspektörn övervakar arbetet.

Innehållstyp: Fotografi
11 av 146
Bild som illustrerar objekt c32-12127

Blm 16233 1 – Tavla

Tavla, tryck med 4 fotografier från Tjurkö stenhuggeri. Upptill 2 fotografier på Frans Herman Wolff och Georg Winter, Glas och svart träram med bladranka, utskuren av en fånge i Karlskrona. 580 x 730 mm, bredd 90 mm. Text "SVENSKA GRANITINDUSTRI- OCH SKEPPSREDERI AKTIEBOLAGET F.H.WOLFF".
Gåva 1967-07-06 av fru Alma Tiwe, Karlshamn. Maken var kontorist i Wolffs bolag i Karlshäll, Karlshamn.

12 av 146
Bild som illustrerar objekt c32-12126

Blm 16233 2 – Tavla

Historik över F H Wolffs AB. Karlskrona, Tryck på papp. Rubriktext "Svenska Granitindustri- och Skeppsrederiaktiebolaget F. H. WOLFF Carlskrona.". Tryckt 1902 av Smedbergs boktryckeri, Stockholm.
Gåva 1967-07-06 av fru Alma Tiwe, Parkgatan 1 , Karlshamn. Maken var kontorist i Wolffs bolag i Karlshäll, Karlshamn.

Nyckelord: Stenhuggeri Tavla