Tjurkö
433 träffar

2 av 433
Bild som illustrerar objekt c32-35598

Blm A 1826

Interiör på pålpråm i Södra Mad. Dåvarande ägare: hemmansägare Gustav Olsson och fiskare Karl Pettersson, båda från Tjurkö.

Pråmen är troligtvis byggd av Anders Johan på Malkvarn någon gång vid början av 1920-talet. Det var ungefär då man började med ålbottengarn här i trakten.
År 1943 köpte Gustav Olsson pråmen av Anders Johan. Gustav Olsson äger jord vid stranden av Tjurkö och fiskar med ålbottengarn i vattnet utanför tillsammans med Karl Pettersson. Gustav Olsson började bottengarnsfisket 1941. Karl Pettersson, som enbart är fiskare blev delägare i ålfisket och därmed pråmen 1955 efter en annan fiskare som hade avlidit. Dessutom har en annan…

Innehållstyp: Fotografi
Ämnesområden: Fiske Föremål Pråm
3 av 433
Bild som illustrerar objekt c32-35597

Blm A 1825

Pålpråm i Södra Mad. Dåvarande ägare: hemmansägare Gustav Olsson och fiskare Karl Pettersson, båda från Tjurkö.

Pråmen är troligtvis byggd av Anders Johan på Malkvarn någon gång vid början av 1920-talet. Det var ungefär då man började med ålbottengarn här i trakten.
År 1943 köpte Gustav Olsson pråmen av Anders Johan. Gustav Olsson äger jord vid stranden av Tjurkö och fiskar med ålbottengarn i vattnet utanför tillsammans med Karl Pettersson. Gustav Olsson började bottengarnsfisket 1941. Karl Pettersson, som enbart är fiskare blev delägare i ålfisket och därmed pråmen 1955 efter en annan fiskare som hade avlidit. Dessutom har en annan person, Alexander…

Innehållstyp: Fotografi