Samling
26 träffar

1 (26)
Bild som illustrerar objektet

Kyrkligt

Strax efter Blekinge museums bildande 1899, började man förvalta föremål som kyrkorna i länet hade liggande. Till stora delar är det skulpturer, i form av helgonbilder och krucifix, som tagits bort från kyrkorummen. Flera från Hjortsbergas och Edestads medeltidskyrkor. Även Karlskrona stadsförsamling, står för en stor del föremål, t ex kistplåtar och lampetter.
En stor majoritet är depositioner från år 1899 till 1910.

Innehållstyp: Samling
Objekt i samlingen: 273 stycken

5 (26)
Bild som illustrerar objektet

Marianne Kocks samling

Samling bestående av fotografier, pressklipp, affischer, trycksaker, kläder och föremål kopplat till schlagersångerskan Marianne Kock, född 1/9 1939 i Karlskrona. Samlingen donerad till museet genom Christer Peters. Samlingen omfattar material från sent 1950-tal fram till 2000-talet.

Levnadsteckning (nedtecknad av Christer Peters/Christoffer Sandahl):
Född Marianne Olga Johansson i Karlskrona 1/9 1939. Hon adopterades av Astrid och Allan Nilsson i Karlskrona. Hon började tidigt sjunga, år 1948 sjöng Marianne både i skolkören och i kyrkans kör. Hon sjöng också på skolfester. Vid sidan av…

Innehållstyp: Samling
Objekt i samlingen: 250 stycken

8 (26)
Bild som illustrerar objektet

Bror Adolf Söderström

Bror Adolf Söderström föddes 1818-12-19. Köpte apoteket Göta Lejon av sin far, Moses Söderström, 1846. Innehade detta i många år. I 30 år sekreterare i Hushållningssällskapet. Åtskilliga kommunala förtroendeuppdrag. Under sen tid tillhörde han Karlskrona Samhälle. Han var sålunda först en av stadens äldste, samt senare medlem av stadsfullmäktige. Ägnade sig i yngre dagar med livligt intresse åt botaniska studier. Allmänt värderad för sin redbara karaktär. Sörjdes vid sin död av fem döttrar; fruarna Selma och Hilma Thörn, Anna Nordström,…

Innehållstyp: Samling
Objekt i samlingen: 147 stycken

11 (26)
Bild som illustrerar objektet

Region Blekinges samling

Fotografier som är till mestadels tagna av fotograf Birger Lallo, Lallos Foto i Vetlanda, på uppdrag av Region Blekinge. Några enstaka är Region Blekinges egna personalfoton.

Innehållstyp: Samling
Objekt i samlingen: 180 stycken