Samling
27 träffar

1 av 27
Bild som illustrerar objektet

Gribshundensamlingen

Gribshunden var den danske kung Hans flaggskepp som på grund av en brand förliste utanför Stora Ekön i Ronnebys skärgård 1495. Vraket återupptäcktes på 1960-talet av en lokal dykarklubb. Gribshunden anses vara ett av världens bäst bevarade fartyg av typen karack och rymmer stor forskningspotential. Ett antal marinarkeologiska undersökningar har genomförts och utgrävningar under 2019 och 2021 genererade en stor mängd fynd. Även Gribshundens unika stävfigur samt ett antal medeltida kanonlavetter har bärgats.

Innehållstyp: Samling
Objekt i samlingen: 233 stycken

2 av 27
Bild som illustrerar objektet

Kyrkligt

Strax efter Blekinge museums bildande 1899, började man förvalta föremål som kyrkorna i länet hade liggande. Till stora delar är det skulpturer, i form av helgonbilder och krucifix, som tagits bort från kyrkorummen. Flera från Hjortsbergas och Edestads medeltidskyrkor. Även Karlskrona stadsförsamling, står för en stor del föremål, t ex kistplåtar och lampetter.
En stor majoritet är depositioner från år 1899 till 1910.

Innehållstyp: Samling
Objekt i samlingen: 272 stycken

6 av 27
Bild som illustrerar objektet

Marianne Kocks samling

Samling bestående av fotografier, pressklipp, affischer, trycksaker, kläder och föremål kopplat till schlagersångerskan Marianne Kock, född 1/9 1939 i Karlskrona. Samlingen donerad till museet genom Christer Peters. Samlingen omfattar material från sent 1950-tal fram till 2000-talet.

Levnadsteckning (nedtecknad av Christer Peters/Christoffer Sandahl):
Född Marianne Olga Johansson i Karlskrona 1/9 1939. Hon adopterades av Astrid och Allan Nilsson i Karlskrona. Hon började tidigt sjunga, år 1948 sjöng Marianne både i skolkören och i kyrkans kör. Hon sjöng också på skolfester. Vid sidan av skolan tog hon balettlektioner och hade balettuppvisningar.
1954, då Marianne var 15 år, började hon som elev i Margits frisersalong. På…

Innehållstyp: Samling
Objekt i samlingen: 250 stycken

9 av 27
Bild som illustrerar objektet

Bror Adolf Söderström

Bror Adolf Söderström föddes 1818-12-19. Köpte apoteket Göta Lejon av sin far, Moses Söderström, 1846. Innehade detta i många år. I 30 år sekreterare i Hushållningssällskapet. Åtskilliga kommunala förtroendeuppdrag. Under sen tid tillhörde han Karlskrona Samhälle. Han var sålunda först en av stadens äldste, samt senare medlem av stadsfullmäktige. Ägnade sig i yngre dagar med livligt intresse åt botaniska studier. Allmänt värderad för sin redbara karaktär. Sörjdes vid sin död av fem döttrar; fruarna Selma och Hilma Thörn, Anna Nordström, Ada Fjellner och fröken Alma Söderström, vilken troget vårdat fadern på hans ålderdom. Han hade varit gift med Ebba Cha…

Innehållstyp: Samling
Objekt i samlingen: 147 stycken

12 av 27
Bild som illustrerar objektet

Region Blekinges samling

Fotografier som är till mestadels tagna av fotograf Birger Lallo, Lallos Foto i Vetlanda, på uppdrag av Region Blekinge. Några enstaka är Region Blekinges egna personalfoton.

Innehållstyp: Samling
Objekt i samlingen: 180 stycken