Blekinge
47 081 träffar

1 av 47081
Bild som illustrerar objekt c32-7244

Blm 5569 – Konsol

Konsol av ek, 2 st, med skulpterade barnfigurer, så kallade putto, Målning i svart, guld och hudfärg. Eventuellt från Bräkne-Hoby kyrka. Sannolikt från samma predikstol som Blm 5567. Se Sveriges Kyrkor.
Inköpt 1908 av sterbhuset efter Flaggstyrman Andreas Rodéhn, Karlskrona

4 av 47081
Bild som illustrerar objekt c32-20054

Blm 3996 – Predikstol

Predikstol, del av. Fyra sidor bestående av ramar med fyllningar. Kring över- och underkanten listverk. I övre fyllningen målning med Evangelisternas bilder. I den undre fyllningen blombuketter. Målad grön, med detaljer i blått och rött. Sägs före ommålningar ha varit försedd med årtalet 1575. Alltså är den en av landets äldsta bevarade predikstolar från protestantisk tid. Mer detaljer, se Sveriges Kyrkor.

Tidigare funnits i Fridlevstads kyrka. Anteckningar i Sillhöfda kyrkas kyrkostol år 1777: "Af Fridlefstads kyrka är till Sillhöfda Capell lånta: Den gamla Predikostolen - - - - - - - ."
År 1778: " Till målaren Stendahl för Altare…

5 av 47081

Blm 17778 – Bokstöd

Bokstöd till prediksstol. Baksidan med två utskurna hakar, rest av svart färg. Framsidan har obehandlat trä. Liten sarg i nederkant.
Tidigare förvärv. Tillhör Fridlevstads gamla predikstol, Blm 3996. Se vidare historik här.

https://blm.kulturhotell.se/items/show/20054

Nyckelord: Kyrkligt Predikstol
6 av 47081

Blm 16076 – Vagn

Likvagn. Fjädervagn, svartmålad med vita effektlinjer. Kusksäte av skinn liksom fotsacken.Två lyktor framtill. Kistflaket öppet. Svart klädesdraperi med svartvita tofsar. Sidorna dekorerade med stjärnor, kors och palmkvistar. På taket ett kors. Flak försett med skenor, varpå man kan skjuta kistan. Till vagnen hör två skaklar och en tistelstång. Fyra medar för vinterkörning.

Tillverkad av C J Wärns Eftr:s Vagnfabrik, Ingelstad. Kvittot finns bland verifikationerna till Kyrkhults församlingsarkiv (se bilaga, kopia). Vagnen kostade 1000 kronor vid inköpet till Kyrkhults församling år 1916. Den var i bruk fram till ca 1 september 1945 då hämtades Johanna Håkansson i Slagenäs, Kyrkhult. Kusken var…