Uthus
498 träffar

1 av 498
Bild som illustrerar objekt c32-115621

Blm FGC 14003

Stadsdelen Västerudd/Väster Udd i Karlskrona med bostadshus som har tillhört Sven "Vega-Sven" Andersson, född 1847. Efter Svens död, 1928 bodde här Karl August Hansson (1863-1949) och Johanna Gustava Hansson (1866-1939). Stugan flyttad till Wämöparken cirka 1954.

Innehållstyp: Fotografi
7 av 498
Bild som illustrerar objekt c32-37714

Blm A 745

Per Adolf Månssons stuga med torskrev upphängda till tork på staketet. Utanför staketet, till vänster, sitter Birgitta Jakobsson (senare gift Johansson) och kloftar torskrev. Bredvid henne sitter ytterligare en ung kvinna. Året bör enligt Birgitta vara 1955.

Innehållstyp: Fotografi