Ronneby
8 316 träffar

1 av 8316
Bild som illustrerar objekt c32-7244

Blm 5569 – Konsol

Konsol av ek, 2 st, med skulpterade barnfigurer, så kallade putto, Målning i svart, guld och hudfärg. Eventuellt från Bräkne-Hoby kyrka. Sannolikt från samma predikstol som Blm 5567. Se Sveriges Kyrkor.
Inköpt 1908 av sterbhuset efter Flaggstyrman Andreas Rodéhn, Karlskrona

2 av 8316
Bild som illustrerar objekt c32-9497

Blm 12702 – Hirschfängare

Hirschfängare (typ av längre jaktkniv), 1700-talets förra hälft. Klingan krökt, eneggad med flat rygg, möjligen sabelklinga, längd 52,7 cm, basbredd 3,0 cm, pilhöjd 1,3 cm. Klingan förefaller reparerad under brukningstiden och har invid fästet en överlappande, nitad lagning i klingbasen. Den är eneggad utom i spetsen, där den är tveeggad. På klingan etsad dekor med hund och vildsvin och på ömse sidor tysk inskription med text i skrivstil: "Goht ist mitt uns" på ena sidan och "Darum fechten" (Gud är med oss, kämpa därför!). Fäste, höjd 14,0 cm, av förgylld mässing och kavel av horn utan lindning. Kring hornkavelns nedre…

Ämnesområden: Hirschfängare Jakt Jaktvapen
Nyckelord: Jakt Kniv Kyrkligt
4 av 8316
Bild som illustrerar objekt c32-109987

Blm 2141 – Kolonn

Kolonn. Av trä med kapitäler och sockel med ansikte och fruktornament. Målning i flera färger.
Sannolikt från Bräkne-Hoby gamla kyrka. I så fall från altaruppsats från ca 1650.
Enligt förvärvsuppgift inköpt 1900 och sägs där härstamma från Blekinge. (Från Carl Oskar Svensson, Varberg? Gäller alla föremål Blm 1685-2285).
Dock enligt Sveriges kyrkor deponerade till muséet.

5 av 8316
Bild som illustrerar objekt c32-109771

Blm 1660 – Träskulptur

Träskulptur. Johannes Döparen. Lamm i vänster hand, höger hand saknas.
Färgspår, ursprungligt: hår guld, klädnad rött och guld med blått foder, bok röd.
Sekundärt: klädnad skär och grågrön, mark grön.
Baltisk-nordiskt arbete från början av 1500-talet. Blm 1654-1656 och 1660 kommer sannolikt från samma altarskåp.
Deposition 1900 av Hjortsberga församling.

Johannes var en profet som verkade i slutet av 20-talet e.Kr. Född ca 6 e.Kr. och avrättad av Herodes Antipas ca 30 e.Kr.
Vördas som helgon inom romersk-katolska kyrkan.

6 av 8316
Bild som illustrerar objekt c32-109759

Blm 1656 – Träskulptur

Träskulptur. Den helige Laurentius, Sankt Lars. Bok i höger hand, vänster hand saknas.
Färgspår: hår guld, karnation vit, klädnad rött och guld, lårkläder vit, bok grå, mark grön.
Baltisk-nordiskt arbete från början av 1500-talet. Blm 1654-1656 och 1660 kommer sannolikt från samma altarskåp.
Deposition 1900 av Hjortsberga församling.

Laurentius var diakon i Rom. Han föddes år 225 och dog martyrdöden år 258, genom att läggas på halster över glödande kol. .

7 av 8316
Bild som illustrerar objekt c32-109750

Blm 1655 – Träskulptur

Träskulptur. Nådastolen med Fadern och den döde Sonen i famnen (symboler för Gud och Jesus). Faderns högra arm skadad. Kronan lös. Sonens huvud löst och bägge armar saknas.
Färgspår: kläder rött och guld, stol blått, törnekrona grön. Färg på Kristus bringa brun-beige.
Baltisk-nordiskt arbete från början av 1500-talet. Blm 1654-1656 och 1660 kommer sannolikt från samma altarskåp.
Deposition 1900 av Hjortsberga församling.

8 av 8316
Bild som illustrerar objekt c32-110320

Blm 2864 – Kolonn

Kolonn, skuren av trä. Rund med fyrkantig kapitäl och sockel. Blå- och vitmarmorerad. Förgyllningar. (Hör ihop med Blm 2863, vars nederdel skiljer sig något i utförande). 1600-tal.
Från altarprydnad i Förkärla kyrka.
Inköpta 1901 av handlaren Jöns Olsson, Torskors.

10 av 8316
Bild som illustrerar objekt c32-110323

Blm 3037 – Epitafium

Epitafium, minnestavla, av snidat, målat och förgyllt trä. Består av ett mittparti, flankerat av kolonner och rikt skulpterade vingar. Tavla med Kristi gravläggning. Under detta bild med Herman Schlüter med familj. Övre parti med målning över Kristi uppståndelse. Allra överst skulpterad Kristus med segerfana. Nederparti med text. Herman Shlüter dog 1636.
Deposition 1901 av Ronneby Stads- och landsförsamling.
Återlämnad.

Foto Db 2008 1170

11 av 8316
Bild som illustrerar objekt c32-109834

Blm 1653 – Träskulptur

Träskulptur, triumfkrucifix. Målningar med evangelisternas namn i korsarmarnas ändar. På den vänstra också text "renov 1754". Hängde till 1842 i triumfbågen. Senare på vägg i Ronneby stadskyrka.
Omkring år 1500.
Deposition 1900 av Ronneby Stads- och landsförsamlingar.
Återlämnad. Foto från Sveriges kyrkor.

12 av 8316
Bild som illustrerar objekt c32-109840

Blm 1661 – Träskulptur

Träskulptur föreställande sittande, helig biskop (St Nikolaus?). har sannolikt suttit i ett skåp. Passande bräde finns. Nästan all polykromering saknas.
Troligen från 1150-70.
Deposition 1900 av Hjortsberga församling. Överförd till Statens historiska museum 1916. (Biskop SHM 15662, bräde SHM 15568. Även ett antependium från Hjortsberga på nr SHM 15662).
Foto från Sveriges kyrkor.