Gammalstorp
124 hits

1 (124)
Bild som illustrerar objekt c32-20271

Blm 1581 – Träskulptur

Träskulptur av ek. Apostel med lockigt hår, hållande bok. Ursprungliga färgspår: mantel röd, livklädnad svart, baksida gulockra. Sekundärt: mantel blå och skär, livklädnad blågrön och ockragul. Karnation skär.
1400-talets senare del.
Kan komma från ett äldre altarskåp, som omnämns bland inventarier 1665.
Deposition 1900 av Gammaltorps församling.

2 (124)
Bild som illustrerar objekt c32-20265

Blm 1575 – Träskulptur

Träskulptur av ek. Madonna, stående med barnet på armen (Jungfru Maria med Jesusbarnet). Marias högra hand saknas. barnet svårt maskstunget. Målning borta, spår av grön och röd färg på Marias mantel.
Baltiskt arbete från omkring 1500.
Kan komma från ett äldre altarskåp, som omnämns bland inventarier 1665.
Deposition 1900 av Gammaltorps församling.

3 (124)
Bild som illustrerar objekt c32-20270

Blm 1580 – Träskulptur

Träskulptur av ek. Aposteln Johannes, med lockigt hår, hållande kalk. Endast fot kvar. Höger hand saknas. Vänster sidas hår saknas. Ursprungliga färgspår på mantel i rött. Sekundärt, mantel i blått och skärt. Karnation i skärt och rött. Gräs grönt.
1400-talets senare del.
Kan komma från ett äldre altarskåp, som omnämns bland inventarier 1665.
Deposition 1900 av Gammaltorps församling.

Johannes var en av Jesu tolv apostlar och den ende av dem som enligt traditionen inte led martyrdöden. Har kalk som attribut.

4 (124)
Bild som illustrerar objekt c32-112616

Blm 13788 – Tunna

Tunna, laggad av bok med tunnband av pilträd. En av stavarna märkt "Swedish butter. Rune brand". Nr 426 indikerar att tunnan tillverkades för Gränums mejeri, avsedd för förpackning av 50 kg smör.
Tillverkad av Bröderna Olssons stavfabrik i Kulla, Sandbäck.
Gåva 1958 av tillverkarna.

8 (124)
Bild som illustrerar objekt c32-20267

Blm 1584 – Träskulptur

Träskulptur med Kristus, i vänstra handen hållande världsklotet. Högra foten trampande på en orm. Höger hand och näsa saknas. Andra handen skadad. Maskstungen, särskilt överdelen. Polykromt måleri i relativt gott skick. Rosa och blå kläder. Från altaruppsättning. Ursprung och ålder oklart. Se Sveriges kyrkor.
Deposition 1900 av Gammaltorps församling.

9 (124)
Bild som illustrerar objekt c32-20268

Blm 1578 – Träskulptur

Träskulptur av ek. Apostel med skägg. Uppfälld huva. Saknar attribut (sannolikt suttit i den saknade handen.). Spår av smaragdgrönt och guld på livklädnaden, mantel röd.
Nordtyskt arbete från 1400-talets början (se William Andersson, Blekingeboken 1932).
Kan komma från ett äldre altarskåp, som omnämns bland inventarier 1665.
Deposition 1900 av Gammaltorps församling.

10 (124)
Bild som illustrerar objekt c32-20269

Blm 1579 – Träskulptur

Träskulptur av lövträ. Stående figur (helgon? Apostel?), i enklare utförande. Suttit på krön. Tapp på undersidan (längd 40 mm). Rester av polykromt måleri, mörkt grönt och mörkt rött på klädnad. Händer saknas, maskstungen.
Från altaruppsättning? Ursprung och ålder oklart. Se Sveriges kyrkor.
Deposition 1900 av Gammaltorps församling.

11 (124)
Bild som illustrerar objekt c32-20266

Blm 1577 – Träskulptur

Träskulptur av apostel med skägg och långt hår. Saknar attribut. Höger hand saknas där detta kan ha funnits. Fragment av vitt och guld på klädnaden.
Nordtyskt arbete från 1400-talets början (se William Andersson, Blekingeboken 1932).
Kan komma från ett äldre altarskåp, som omnämns bland inventarier 1665.
Deposition 1900 av Gammaltorps församling.

12 (124)
Bild som illustrerar objekt c32-20275

Blm 1585 – Träskulptur

Träskulptur i ram med fyllning. Apostelfigur, halvupphöjt arbete. Del av predikstol. Ramen arkitektoniskt uppbyggd med ett välvt rum i mitten. Nederdelen på ramverket saknas. Figuren sitter löst. Skuren dekor på ramverket, äggstav, bandfläta, 6-bladiga blommor. Färgrester, vitt, rött, svart, grönt, gult. 1600-talets senare del.
Deposition 1900 av Gammaltorps församling.