Båt
2 044 träffar

2 av 2044
Bild som illustrerar objekt c32-22741

Blm 4186 – Votivskepp

Votivskepp av trä. Tacklat som fregatt. På bottnens sidor "FRÜCKTA GÜD OCK ÄRA KONÜNGEN ADAM JOH: BÄCK FÖRÄRT DÄTTA SKEPP REDLIGHETEN TIL BACKRYD KIÖRKA 1748".
Deposition 1903 av Backaryds församling.
Återlämnat till Backaryds församling 25/6 1973