Tomt
339 hits

11 (339)
Bild som illustrerar objekt c32-50459

Blm OF 774 – Bostad

Lotsviksvägen 38, nu Hasslö 1:159 på Näset. Personerna på bilden är sittande Ola Åkesson Åberg (1855-1920) och hans hustru Emelie Åberg (1859-1933). De gifte sig 1884. Bakom står från vänster Ida Maria (1885-1970), gift Svensson 1906, Sally Mathilda (1889-1957), Oskar Valfrid Åberg (1886-1948) och sittande Hilmer Valentin Åberg (1892-1971). Ola var här lots på Arpösund lotsplats. Han var lots i fjärde generationen i släkten från 1786. Hilmer var den siste lotsen i släkten när lotsplatsen lades ner 1934.

Innehållstyp: Fotografi
Nyckelord: Bostad Tomt