Karlskrona
31 974 träffar

1 av 31974
Bild som illustrerar objekt c32-7244

Blm 5569 – Konsol

Konsol av ek, 2 st, med skulpterade barnfigurer, så kallade putto, Målning i svart, guld och hudfärg. Eventuellt från Bräkne-Hoby kyrka. Sannolikt från samma predikstol som Blm 5567. Se Sveriges Kyrkor.
Inköpt 1908 av sterbhuset efter Flaggstyrman Andreas Rodéhn, Karlskrona

2 av 31974
Bild som illustrerar objekt c32-20054

Blm 3996 – Predikstol

Predikstol, del av. Fyra sidor bestående av ramar med fyllningar. Kring över- och underkanten listverk. I övre fyllningen målning med Evangelisternas bilder. I den undre fyllningen blombuketter. Målad grön, med detaljer i blått och rött. Sägs före ommålningar ha varit försedd med årtalet 1575. Alltså är den en av landets äldsta bevarade predikstolar från protestantisk tid. Mer detaljer, se Sveriges Kyrkor.

Tidigare funnits i Fridlevstads kyrka. Anteckningar i Sillhöfda kyrkas kyrkostol år 1777: "Af Fridlefstads kyrka är till Sillhöfda Capell lånta: Den gamla Predikostolen - - - - - - - ."
År 1778: " Till målaren Stendahl för Altare…

3 av 31974

Blm 17778 – Bokstöd

Bokstöd till prediksstol. Baksidan med två utskurna hakar, rest av svart färg. Framsidan har obehandlat trä. Liten sarg i nederkant.
Tidigare förvärv. Tillhör Fridlevstads gamla predikstol, Blm 3996. Se vidare historik här.

https://blm.kulturhotell.se/items/show/20054

Nyckelord: Kyrkligt Predikstol
4 av 31974

Blm 16573 – Klocka

Klocka, rund, så kallad primklocka. Av malm. På ena sidan ett krucifix i relief och på andra sidan "15".
Användes vid särskilda ceremonier i kyrkan, vanligtvis under medeltiden och hängde oftast i koret.
Gåva i december 1968 av herr Sture Olsson, Karlskrona. Givarens fader har troligen köpt klockan på auktion.

Platser: Karlskrona