Mjällby
1 461 träffar

1 av 1461
Bild som illustrerar objekt c32-20281

Blm 1571 – Stamp

Sigillstamp av koppar. Rund. I mitten ett krönt M och 1640. Text runt detta "MELBY:KIRCKE:IND:SEGEL". Utsirat, genombrutet handtag av mässing.
Deposition (byte) 1900 från Mjällby församling.

Enligt överenskommelse med kyrkorådet i Mjällby - M-y kyrkoråds protok. 23 okt. 1928. § 5. har Museiföreningen åt Mjällby Församling låtit förfärdiga en ny sigillstamp varför museiföreningen i stället erhållit nr 1571 såsom sin egendom.
G. Virde.

Nyckelord: Kyrkligt Sigill
2 av 1461
Bild som illustrerar objekt c32-20280

Blm 1570 – Kar

Rökelsekar av malm. Åttakantigt, med tornlik, genombruten överdel. Hänger i fyra kedjor, fästa i en stjärnformad del med rund hängögla (? Enligt Sveriges kyrkor bara två kedjor, ursprungligen tre), 1300-tal.
Deposition 1900 av Mjällby församling.

Nyckelord: Kyrkligt Rökelse
3 av 1461
Bild som illustrerar objekt c32-20279

Blm 1569 – Offerstock

Sparbössa, fattigstock av ek. Fyrsidig pelare med dörr, klädd med järn i nätform.
Höjd 930 mm, övre delen järnbeslagen 280 x 280 mm.
Liknande fig 193 i tredje delen av Hildebrand Sveriges medeltid, sid 329.
Deposition av Mjällby församling.
Återlämnad till Mjällby församling 1994 / AK

4 av 1461
Bild som illustrerar objekt c32-5668

Blm 1568 – Kyrkstock

Kyrkstock, gapstock av ek. Två halvor, ledade med järnbeslag. Ihopfälld bildar den åtta runda hål. Står på fyra fötter (en saknas). Användes att sätta fast de som inte frivilligt deltog i mässan. Stocken sattes på plats för allmän beskådan och bespottande. Användes flitigt på 1600-talet, men avskaffades först 1841.
Deposition 1900 av Mjällby församling.

Nyckelord: Kyrkligt Straff