Sölvesborg
2 824 träffar

3 av 2824
Bild som illustrerar objekt c32-109996

Blm 2489 2 – Kollekthåv

Kollekthåv. Röd sammet med fransar och tofs av silver. Silverbroderier med "1798" under krona. På sidorna medaljonger med stjärnor och rosetter. Invändigt klädd med styvt läder. Låsbart lock av försilvrad metall. Holk för skaft. Sirliga dekorationer i rokokostil. I holken fäste för klocka, som saknas. Skaft saknas.
Deposition 1901 av Sölvesborgs stads- och landsförsamling.

4 av 2824
Bild som illustrerar objekt c32-109993

Blm 2495 – Ram

Ram, kälad, av trä. Vitt och brunt överstycke med Gustav IV Adolfs namnshiffer (skrivet IIII) och årtalet 1797. Endast överstycke funnet (hela ramen anges saknad redan vid Sveriges kyrkors publicerande 1962).
Deposition 1901 av Sölvesborgs stads- och landsförsamling.

Nyckelord: Kyrkligt Ram
5 av 2824
Bild som illustrerar objekt c32-25305

Blm 1589 – Värja

Värja, 1700-talets början. Klinga tveeggad med flat mittås, spår av graverad dekor i Berainstil, geometrisk och med ett ankaremblem. Fäste av "fransk typ" av gjuten mässing. Parerplåt 8-formig med upphöjd kant. På undersidan tvenne figurer med fiskstjärtar, den ena med en stav, den andra med en mussla, omgiven av bandslingor, på översidans ena halva 2 liknande figurer, den ena med en treudd, den andra blåsande i horn, på andra halvan en sjögud med treudd och en sjöjungfru. Fingerbyglarna smala, runda avslutade i en volut. Parerstångens bakre arm nedböjd och avslutad i en volut. Handbygeln med stiliserad maskaron och palmetter på…

Ämnesområden: Kyrkliga föremål Värja
6 av 2824
Bild som illustrerar objekt c32-20459

Blm 1587 – Antependium

Antependium, altarkläde av rött ylletyg med silvergaloner. På avigan kantad med brunbeige linne. Galoner på kortsidor och en långsida. Mitt fram två lodräta silvergaloner. Tre tränsade hål i överkant.
Antependium används att hänga på altaret, för att täcka och pryda detta.
Deposition 1900 av Ysane församling.

7 av 2824
Bild som illustrerar objekt c32-20283

Blm 2484 – Värja

Kyrkvärja, begravningsvärja. Kavalleriofficersvärja omkring 1680. Klinga, längd 85,1 cm, basbredd 2,7 cm, rundslipad och med på bägge sidor 17 cm lång blodrand med inslagna tecken CXCXCX. På utsidan vid blodrandens slut karolinskt C-monogram. Fäste, höjd 15,8 cm av drabanttyp, av järn med rester av förgyllning. Raka jämntjocka parerstänger, vidd 16,4 cm. Handbygeln är itappad i knappen, som är nära klotrund med skårformig knapphals. Parerplåtarna inpassade i fåror på parerbyglamas insidor. Kavel, höjd 9,2 cm, lindad med två par mot varandra tvinnade förgyllda mässingstrådar. Upptill och nedtill kransar av tvinnad tråd. Fästet är utformat utan tumbygel.
Deposition 1901 av Sölvesborgs stads…

8 av 2824
Bild som illustrerar objekt c32-20275

Blm 1585 – Träskulptur

Träskulptur i ram med fyllning. Apostelfigur, halvupphöjt arbete. Del av predikstol. Ramen arkitektoniskt uppbyggd med ett välvt rum i mitten. Nederdelen på ramverket saknas. Figuren sitter löst. Skuren dekor på ramverket, äggstav, bandfläta, 6-bladiga blommor. Färgrester, vitt, rött, svart, grönt, gult. 1600-talets senare del.
Deposition 1900 av Gammaltorps församling.

9 av 2824
Bild som illustrerar objekt c32-20281

Blm 1571 – Stamp

Sigillstamp av koppar. Rund. I mitten ett krönt M och 1640. Text runt detta "MELBY:KIRCKE:IND:SEGEL". Utsirat, genombrutet handtag av mässing.
Deposition (byte) 1900 från Mjällby församling.

Enligt överenskommelse med kyrkorådet i Mjällby - M-y kyrkoråds protok. 23 okt. 1928. § 5. har Museiföreningen åt Mjällby Församling låtit förfärdiga en ny sigillstamp varför museiföreningen i stället erhållit nr 1571 såsom sin egendom.
G. Virde.

Nyckelord: Kyrkligt Sigill
10 av 2824
Bild som illustrerar objekt c32-20280

Blm 1570 – Kar

Rökelsekar av malm. Åttakantigt, med tornlik, genombruten överdel. Hänger i fyra kedjor, fästa i en stjärnformad del med rund hängögla (? Enligt Sveriges kyrkor bara två kedjor, ursprungligen tre), 1300-tal.
Deposition 1900 av Mjällby församling.

Nyckelord: Kyrkligt Rökelse
11 av 2824
Bild som illustrerar objekt c32-20285

Blm 2486 – Värja

Kyrkvärja, begravningsvärja. Civilvärja, 1700-talets förra hälft. Klinga, längd 84,0 cm, basbredd 2,7 cm, rundslipad med 15 cm lång blodrand, vari är inslaget X X X X X. Inget slutornament. Fäste, höjd 18,6 cm, av förgylld mässing. Dubbelt njurformiga, ogenombrutna parerplåtar med på mitten ansvälld kant. Rundat åttkantig päronformig knapp, vari den numera bortbrutna handbygeln varit itappad. Fingerbyglar, pas d'ânes med "hullingar". En del av den främre bygeln bortbruten. Korset rundat sexkantigt. Kavel, höjd 9,4 cm, av lövträ. Lindningen saknas. Profilerade förgyllda mässingsringar.
Deposition 1901 av Sölvesborgs stads - och landsförsamlingar.

Nyckelord: Kyrkligt Vapen Värja
12 av 2824
Bild som illustrerar objekt c32-20354

Blm 2489 1 – Kollekthåv

Kollekthåv. Röd sammet med fransar och tofs av silver. Silverbroderier med "1798" under krona. På sidorna medaljonger med stjärnor och rosetter. Invändigt klädd med styvt läder. Låsbart lock av försilvrad metall. Holk för skaft. Sirliga dekorationer i rokokostil. I holken hänger en klocka. Skaft saknas.
Deposition 1901 av Sölvesborgs stads- och landsförsamling.