Ralle
2 träffar

1 av 2
Bild som illustrerar objekt c32-35065

Blm A 14817 – Bergsbruk

Stenbrottet "Skrikebo" på Gåsanabben, Tjurkö, år 1894. Till höger på bilden står tre dagsverkare och längre in i brottet finns några gatstenshuggare sysselsatta med att dela stenblock till gatsten. På avsatsen ovanför skaffar två dagsverkare undan skravel och på krönet , ett borrarlag i arbete. De två kranskötarna firar ner ett utkilat stenblock. En dagsverkare står beredd att rulla ned en ralle (vagnen) till hamnen, fullastad med gatsten. Inspektörn övervakar arbetet.

Innehållstyp: Fotografi
2 av 2
Bild som illustrerar objekt c32-35070

Blm A 14822 – Järnvägsnät

"Fyrans" och "femmans" spår, från 4:e respektive 5:e brottet löpte samman utanför kontoret och fortsatte därifrån ned till hamnen. Under traversen står en ralle, (vagn) fullastad med gatsten. På och bredvid den står ett transportlag om åtta man. Längre till vänster utefter spåret står kontorspersonal och närmast kameran arbetar tre hantverkare med att reparera en kran.

Innehållstyp: Fotografi