Stenhuggare
44 träffar

2 av 44
Bild som illustrerar objekt c32-35065

Blm A 14817 – Bergsbruk

Stenbrottet "Skrikebo" på Gåsanabben, Tjurkö, år 1894. Till höger på bilden står tre dagsverkare och längre in i brottet finns några gatstenshuggare sysselsatta med att dela stenblock till gatsten. På avsatsen ovanför skaffar två dagsverkare undan skravel och på krönet , ett borrarlag i arbete. De två kranskötarna firar ner ett utkilat stenblock. En dagsverkare står beredd att rulla ned en ralle (vagnen) till hamnen, fullastad med gatsten. Inspektörn övervakar arbetet.

Innehållstyp: Fotografi
12 av 44
Bild som illustrerar objekt c32-46081

Blm E 01146 – Stenbrott

A.K. Fernströms storbrott i Vångabacken, Vekerum, Mörrums socken. På bildens baksida står skrivet, “Brottet upptogs av mig 1910. Ivar Werkström”.

Innehållstyp: Fotografi