Spår
12 träffar

1 av 12
Bild som illustrerar objekt c32-35065

Blm A 14817 – Bergsbruk

Stenbrottet "Skrikebo" på Gåsanabben, Tjurkö, år 1894. Till höger på bilden står tre dagsverkare och längre in i brottet finns några gatstenshuggare sysselsatta med att dela stenblock till gatsten. På avsatsen ovanför skaffar två dagsverkare undan skravel och på krönet , ett borrarlag i arbete. De två kranskötarna firar ner ett utkilat stenblock. En dagsverkare står beredd att rulla ned en ralle (vagnen) till hamnen, fullastad med gatsten. Inspektörn övervakar arbetet.

Innehållstyp: Fotografi
4 av 12
Bild som illustrerar objekt c32-35055

Blm A 14807

Smeden Frans A. Karlsson vid Målasmedjan fotograferad på tidigt 1930-tal. Järnvägen, troligen från något av stenbrotten, går nära längs med, och smiter precis förbi byggnaden längre bak i bilden.

Innehållstyp: Fotografi
10 av 12
Bild som illustrerar objekt c32-35072

Blm A 14824 – Bruksbåt

Ångslupen Wolff ligger vid kaj i Herrgården på Tjurkö. En slup är en maskindriven mindre passagerarbåt, och som synes är den ganska fullsatt. Bakom aktern ligger två fraktekor, förmodligen för att lasta gatsten. På piren gatstensrallar med trolig last för nämnda ekor.

Innehållstyp: Fotografi
12 av 12
Bild som illustrerar objekt c32-35074

Blm A 14827 – Hamn

Två fartyg lastas med gatsten. Det inre är Baltic, som lastas dels från bryggan, dels från en pråm som troligen kommit från något av de andra brotten på ön. Wolff hade bogserbåtar som drog pråmarna. Troligen är det inspektor Nilsson som står på lastbryggan. Till vänster syns kolgården.

Innehållstyp: Fotografi