Gatsten
21 träffar

1 av 21
Bild som illustrerar objekt c32-35065

Blm A 14817 – Bergsbruk

Stenbrottet "Skrikebo" på Gåsanabben, Tjurkö, år 1894. Till höger på bilden står tre dagsverkare och längre in i brottet finns några gatstenshuggare sysselsatta med att dela stenblock till gatsten. På avsatsen ovanför skaffar två dagsverkare undan skravel och på krönet , ett borrarlag i arbete. De två kranskötarna firar ner ett utkilat stenblock. En dagsverkare står beredd att rulla ned en ralle (vagnen) till hamnen, fullastad med gatsten. Inspektörn övervakar arbetet.

Innehållstyp: Fotografi
4 av 21
Bild som illustrerar objekt c32-35070

Blm A 14822 – Järnvägsnät

"Fyrans" och "femmans" spår, från 4:e respektive 5:e brottet löpte samman utanför kontoret och fortsatte därifrån ned till hamnen. Under traversen står en ralle, (vagn) fullastad med gatsten. På och bredvid den står ett transportlag om åtta man. Längre till vänster utefter spåret står kontorspersonal och närmast kameran arbetar tre hantverkare med att reparera en kran.

Innehållstyp: Fotografi
7 av 21
Bild som illustrerar objekt c32-35074

Blm A 14827 – Hamn

Två fartyg lastas med gatsten. Det inre är Baltic, som lastas dels från bryggan, dels från en pråm som troligen kommit från något av de andra brotten på ön. Wolff hade bogserbåtar som drog pråmarna. Troligen är det inspektor Nilsson som står på lastbryggan. Till vänster syns kolgården.

Innehållstyp: Fotografi
11 av 21
Bild som illustrerar objekt c32-35066

Blm A 14818 – Bergsbruk

Ett stenbrott vid Herrgården på Tjurkö. Fotografiet, som bör vara taget på 1890-talet, visar hur trettio års stenbrytning omformat den tidigare skogsbevuxna ön. Fotografen har lyckats fånga alla stadierna i gatstenstillvekning som den då bedrevs. Uppe till höger på bilden ses ett borrarlag i arbete, en man håller i borret medan två slår på det med borrsläggor. Nere i själva brottet står en ritsare och är i färd med att dela ett gatstensämne till två gatstenar. I skravelhögen till vänster arbetar en putsare med att pika bort knölar på en gatsten. Bakom honom står en annan putsare vid sin stentunna…

Innehållstyp: Fotografi