Stenhuggare
29 träffar

1 av 29
Bild som illustrerar objekt c32-35065

Blm A 14817 – Bergsbruk

Stenbrottet "Skrikebo" på Gåsanabben, Tjurkö, år 1894. Till höger på bilden står tre dagsverkare och längre in i brottet finns några gatstenshuggare sysselsatta med att dela stenblock till gatsten. På avsatsen ovanför skaffar två dagsverkare undan skravel och på krönet , ett borrarlag i arbete. De två kranskötarna firar ner ett utkilat stenblock. En dagsverkare står beredd att rulla ned en ralle (vagnen) till hamnen, fullastad med gatsten. Inspektörn övervakar arbetet.

Innehållstyp: Fotografi
8 av 29
Bild som illustrerar objekt c32-46081

Blm E 01146 – Stenbrott

A.K. Fernströms storbrott i Vångabacken, Vekerum, Mörrums socken. På bildens baksida står skrivet, “Brottet upptogs av mig 1910. Ivar Werkström”.

Innehållstyp: Fotografi
10 av 29
Bild som illustrerar objekt c32-65077

Blm OF 02980 – Bostad

Lotsförman Robert Dahlbäcks hus till höger, 1921. Huset i mitten mellan träden är, Pukavik 1:34, Sven Svenssons hus. Han har före detta stenhuggaren Jöns Jonsson Grens stuga, troligen uppförd på 1700-talet. Stugan till vänster revs på 1940-talet och tillhörde stenhuggaren Sven Ysberg. Huset var byggt i korsvirkesstil.

Innehållstyp: Fotografi
Ämnesområden: Bostad Byggnad Lots Stenhuggare
Nyckelord: Lotsförman
11 av 29
Bild som illustrerar objekt c32-50473

Blm OF 788 – Stenbrott

A.K. Fernströms storbrott i Vångabacken, Vekerum, Mörrums socken.
På bildens baksida står skrivet, “Brottet upptogs av mig 1910. Ivan Werkström”.

Innehållstyp: Fotografi