Kristianopel
1 254 träffar

7 (1254)
Bild som illustrerar objekt c32-113057

Blm 12634 64 – Fat

Fat av lergods. Ljusgul glasyr, dekorerat med häst och blommor. Flera fragment, större del saknas.
Arkeologiska fynd funna 1953 vid grävning av grund för tillbyggnaden på södra sidan av sockenstugan, Kristianopel.
Överlämnad till Blekinge museum 1956, av Ingemar Atterman.

Innehållstyp: Arkeologiskt föremål
Ämnesområden: Arkeologiska fynd Fat Jordfynd
Nyckelord: Arkeologi Fat