Husgeråd
963 hits

1 (963)
Bild som illustrerar objekt c32-27288

Blm 4733 – Brännvinskokare

Brännvinspanna eller brännvinskokare, med hjälm. Två delar och två pipor. Panna, kokare: cylindrisk, låg med något sluttande skuldra och kort hals. Mynning (Diam 300 mm). Pannan har en pipa (L 350 mm, Diam 70 mm) på buken, samt tre stycken utskjutande rektangulära hållare. Hjälm i form av en upp och nedvänd stympad "kon" med konkava sidor. Två stycken pipor (L 420 mm) löper nedåt från övre delen. Hjälmen sätts i pannans mynning.
Måtten:
Kokare H 250 mm, D 570 mm, Br 940…

2 (963)
Bild som illustrerar objekt c32-102720

Blm 29598 3 – Metallföremål

Del av tallrik, tenn. Föremålet indikerar ett högreståndssammanhang och bör ha ansetts exklusivt vid tiden för Gribshundens förlisning.

Om Blm 29598: Fortsatt marinarkeologisk undersökning av fartygsvraket Gribshunden vid St. Ekön, Syd Saxemara, Ronneby skärgård. Tillstånd för undersökningen var givet till MARIS Södertörns högskola, i samverkan med Blekinge museum och Lunds universitet, av länsstyrelsen i Blekinge län 2019-07-09. I samband med undersökningen upprättades en ny översiktsplan samt en 3D-modell över vrakplatsen. Platsen för provschaktet valdes till styrbord i anslutning till främre delen…

Innehållstyp: Arkeologiskt föremål
3 (963)
Bild som illustrerar objekt c32-102989

Blm 29598 14 – Tunnlock

Lock till laggkärl. Sammansatt av tre, numera lösa delar. Tunnlocket har delvis bevarad tätning, eventuellt av vass. Två pluggar av trä ingår i fyndnumret. På locket finns ett inristat bomärke som utgörs av en geometrisk form. Bomärken användes primärt för att påvisa ägarskap och tillhörighet. Vid förlisning skulle bomärket underlätta att identifiera ägaren till en last.

Delar av laggkärl är det dominerande fyndmaterialet i det grävda schaktet på insidan om skrovet. Trätunnor, eller laggade kärl, var under medeltiden det absolut vanligaste…

Innehållstyp: Arkeologiskt föremål
Nyckelord: Förvaring Tunna
4 (963)
Bild som illustrerar objekt c32-102995

Blm 29598 23 – Keramikföremål

Keramikföremål. Yngre glaserat rödgodsfragment, mynningsdel till kärl, trefotsgryta. ICP-MA/ES-analys (2019) genomförd och påvisar proveniens till Sonderjylland/Schleswig-Holstein.

Om Blm 29598: Fortsatt marinarkeologisk undersökning av fartygsvraket Gribshunden vid St. Ekön, Syd Saxemara, Ronneby skärgård. Tillstånd för undersökningen var givet till MARIS Södertörns högskola, i samverkan med Blekinge museum och Lunds universitet, av länsstyrelsen i Blekinge län 2019-07-09. I samband med undersökningen upprättades en ny översiktsplan samt en 3D-modell över vrakplatsen. Platsen för provschaktet valdes till styrbord i anslutning till främre delen av akterkastellet.…

Innehållstyp: Arkeologiskt föremål
5 (963)
Bild som illustrerar objekt c32-102997

Blm 29598 25 – Träföremål

Trästycke, del av rund svarvad bägare eller kärl av trä.

Om Blm 29598: Fortsatt marinarkeologisk undersökning av fartygsvraket Gribshunden vid St. Ekön, Syd Saxemara, Ronneby skärgård. Tillstånd för undersökningen var givet till MARIS Södertörns högskola, i samverkan med Blekinge museum och Lunds universitet, av länsstyrelsen i Blekinge län 2019-07-09. I samband med undersökningen upprättades en ny översiktsplan samt en 3D-modell över vrakplatsen. Platsen för provschaktet valdes till styrbord i anslutning till främre delen av akterkastellet. Schaktet var ursprungligen planerat till en…

Innehållstyp: Arkeologiskt föremål
6 (963)
Bild som illustrerar objekt c32-103229

Blm 29598 26 – Metallföremål

Metallfragment, fyra st delar. Möjligen utgör delarna foten till en bägare eller kanna.

Om Blm 29598: Fortsatt marinarkeologisk undersökning av fartygsvraket Gribshunden vid St. Ekön, Syd Saxemara, Ronneby skärgård. Tillstånd för undersökningen var givet till MARIS Södertörns högskola, i samverkan med Blekinge museum och Lunds universitet, av länsstyrelsen i Blekinge län 2019-07-09. I samband med undersökningen upprättades en ny översiktsplan samt en 3D-modell över vrakplatsen. Platsen för provschaktet valdes till styrbord i anslutning till främre delen av akterkastellet. Schaktet var ursprungligen…

Innehållstyp: Arkeologiskt föremål
7 (963)
Bild som illustrerar objekt c32-103286

Blm 29625 7 – Keramikföremål

Keramikföremål, skärva med räfflad utsida. Yngre rödgods. Mynningsdel från trebensgryta. Sannolik datering visar att keramiken är yngre än år 1600, varför den troligen inte utgör en del av Gribshundens ursprungliga fyndkontext.
ICP-analys ger en sannolik proveniens till Skandinavien.

Om föremålen kopplade till 29625: Föremålens proveniens är okänd. De överlämnades 2006 till Kalmar läns museum av Nils Arrhenius, Ronneby. Enligt uppgift bärgade ur Ekösund ca 1970. Sannolikt kan merparten av föremålen härledas till Gribshunden, danske kung Hans flaggskepp som förolyckades i Ekösund år…

Innehållstyp: Arkeologiskt föremål
8 (963)
Bild som illustrerar objekt c32-103287

Blm 29625 8 – Keramikföremål

Keramikföremål, del av trefotsgryta. Fyndet bestod ursprungligen av sju delar
men är, i samband med konservering, delvis lagad. Dekor med koncentriska räfflor på utsidan. Rörskaftet är välbevarat. Insidan har en grönaktig glasering som eventuellt kan vara blyglasyr. Vid rörskaftets fäste mot grytan finns intryckta spår från fingrar som härstammar från tillverkningsprocessen.

Om föremålen kopplade till 29625: Föremålens proveniens är okänd. De överlämnades 2006 till Kalmar läns museum av Nils Arrhenius, Ronneby. Enligt uppgift bärgade ur Ekösund ca 1970. Sannolikt kan…

Innehållstyp: Arkeologiskt föremål
9 (963)
Bild som illustrerar objekt c32-103357

Blm 29598 34 – Korg

Bottendel till en flätad korg, fragmentiserad.

Se också foto
https://blm.kulturhotell.se/items/show/105259
https://blm.kulturhotell.se/items/show/105277

Om Blm 29598: Fortsatt marinarkeologisk undersökning av fartygsvraket Gribshunden vid St. Ekön, Syd Saxemara, Ronneby skärgård. Tillstånd för undersökningen var givet till MARIS Södertörns högskola, i samverkan med Blekinge museum och Lunds universitet, av länsstyrelsen i Blekinge län 2019-07-09. I samband med undersökningen upprättades en ny översiktsplan samt en 3D-modell över vrakplatsen. Platsen för provschaktet valdes till styrbord i anslutning till främre delen av akterkastellet. Schaktet var ursprungligen planerat till en…

Innehållstyp: Arkeologiskt föremål
10 (963)
Bild som illustrerar objekt c32-103358

Blm 29598 35 – Disk

Svarvad disk av trä, ytterkanter något upphöjda. Disk är en benämning på en mindre tallrik av trä, ett enklare bordstillbehör som möjligen tillhört manskapet ombord på Gribshunden.
Jmfr de diskar som är funna på Vasaskeppet.
Om Blm 29598: Fortsatt marinarkeologisk undersökning av fartygsvraket Gribshunden vid St. Ekön, Syd Saxemara, Ronneby skärgård. Tillstånd för undersökningen var givet till MARIS Södertörns högskola, i samverkan med Blekinge museum och Lunds universitet, av länsstyrelsen i Blekinge län 2019-07-09. I samband med undersökningen upprättades en ny översiktsplan…

Innehållstyp: Arkeologiskt föremål
11 (963)
Bild som illustrerar objekt c32-103419

Blm 29598 48 – Tunnlock

Lock, eller möjligen botten, till laggkärl. Sammansatt av tre delar. Lock , bottnar samt stavar från laggkärl är det dominerande fyndmaterialet i det grävda schaktet på insidan om skrovet. Trätunnor, eller laggade kärl, var under medeltiden det absolut vanligaste sättet att förvara och transportera gods och varor på, detta oavsett om det handlade om vått eller torrt material. Tunnan/laggkärlet bestod av sidoställda stavar, sammanhållna med tunnband av trä eller (under senare tid) metall. Dendrokronologisk analys av tidigare bärgade tunnstavar från…

Innehållstyp: Arkeologiskt föremål
Nyckelord: Förvaring Tunna
12 (963)
Bild som illustrerar objekt c32-103424

Blm 29598 49 – Tunnlock

Lock till laggkärl. Sammansatt av två delar. På locket finns ett inristat bomärke som utgörs av en geometrisk form. Bomärken användes primärt för att påvisa ägarskap och tillhörighet. Vid förlisning skulle bomärket underlätta att identifiera ägaren till en last.

Delar av laggkärl är det dominerande fyndmaterialet i det grävda schaktet på insidan om skrovet. Trätunnor, eller laggade kärl, var under medeltiden det absolut vanligaste sättet att förvara och transportera gods och varor på, detta oavsett om det handlade om vått eller…

Innehållstyp: Arkeologiskt föremål
Nyckelord: Förvaring Tunna