Jordfynd
172 träffar

1 (172)
Bild som illustrerar objekt c32-103286

Blm 29625 7 – Keramikföremål

Keramikföremål, skärva med räfflad utsida. Yngre rödgods. Mynningsdel från trebensgryta. Sannolik datering visar att keramiken är yngre än år 1600, varför den troligen inte utgör en del av Gribshundens ursprungliga fyndkontext.
ICP-analys ger en sannolik proveniens till Skandinavien.

Om föremålen kopplade till 29625: Föremålens proveniens är okänd. De överlämnades 2006 till Kalmar läns museum av Nils Arrhenius, Ronneby. Enligt uppgift bärgade ur Ekösund ca 1970. Sannolikt kan merparten av föremålen härledas till Gribshunden, danske kung Hans flaggskepp som förolyckades i Ekösund år…

Innehållstyp: Arkeologiskt föremål
2 (172)
Bild som illustrerar objekt c32-103448

Blm 29625 9 – Kärl

Trebensgryta av keramik. Yngre rödgods. Kärlet är inte komplett och delvis lagat av konservator. Insidan, samt större delen av utsidan, är glaserad med brun glasyr. Två handtag, ett på vardera sida. Dekor med koncentriska räfflor på utsidan. Ett tillhörande löst fragment. ICP-analys ger sannolik proveniens Enkhuizen i nordvästra Holland.

Om föremålen kopplade till 29625: Föremålens proveniens är okänd. De överlämnades 2006 till Kalmar läns museum av Nils Arrhenius, Ronneby. Enligt uppgift bärgade ur Ekösund ca 1970. Sannolikt kan merparten av föremålen…

Innehållstyp: Arkeologiskt föremål
4 (172)
Bild som illustrerar objekt c32-2238

Blm 28308 1 – Halskrage

Halskrage av uthamrad och genom punsning spiralornerad brons från bronsålderns period II (1300-1400 f kr).
Halskragen tros vara hittad vid ett vägbygge i nordöstra Skåne någon gång mellan 1930 och 1935 av Gustaf Bergquist, född 1900 i Gärestad, Edestads socken död 1996 i Ronneby. Upphittaren tillverkade ett skrin för förvaring av kragen i hemmet, Blm 28308:1, och även ett hänglås till skrinet. På 1970-talet besiktigade arkeolog Karl-Axel Björkquist kragen och fastställde ålder och skick. Han gjorde även en dokumentation av kragens…

Innehållstyp: Arkeologiskt föremål
6 (172)
Bild som illustrerar objekt c32-7356

Blm 5787 – Pipa

Kritpipa. Vit piplera. På huvudet inom cirkel med tre kronor märkt med CARLSKRONA N:M:N. Huvud bärgarformigt. Skaft smalt rundstavigt, utåt svagt avsmalnande. Mellan huvud och skaft liten tapp. På undersidan. Initialerna NMN Nils Matheus Norsten, som 1755 erhöll priviligier på kritpipstillverkning´i Karlskrona. " Funnen under marken på tomten i 3je kvarteret 42:39 i Karlskrona vid rivning av ett gammalt magasin av ålder kalladt " Pipbruket" Skänkt av konsul Axel Ernberg, Karlskrona 1910.
Enligt huvudliggaren 2 stycken.
Neg.nr: A 7512

7 (172)
Bild som illustrerar objekt c32-98493

Blm 29457 – Ring

Guldring 22-24K. På ringens insida är "A.C Kleman 3 och 6 april 1805" ingraverat. Ringen är stämplad i Karlskrona av Friedrich Silber.

A.C Kleman står för Anna Carolina Kleman. Guldringen kan möjligen ha tillhört maken, eller blivande maken, Carl Fredrik Ljungstedt, sedemera postdirektör i Karlskrona. Anna Carolina och Carl Fredrik gifte sig i tyska församlingen 27 okt 1805. Datumen 3 och 6 april kan avse lysning eller förlovningsdatum. Det tidigare datumet kan möjligen kopplas till trolovningen, dvs dagen då de träffade…

Innehållstyp: Arkeologiskt föremål
8 (172)
Bild som illustrerar objekt c32-2208

Blm 3183 – Metallföremål

Föremål av järn. Tunn flat ten med fyrsidig spiralvriden överdel. Vid övergången från den flata till den spiralformiga delen är en flat krok. Mycket angripen av rost.
Hittad i jorden vid kapellruinen på Torkö. Antagligen suttit på en taknock eller som ankarslut. I så fall troligen 1400-tal (byggt ca 1467 och övergivet 1530-tal).
Gåva 1901 av löjtnanten Per Hugo Hvitfeldt, Karlskrona

Innehållstyp: Arkeologiskt föremål
Nyckelord: Kyrkligt Smide
9 (172)
Bild som illustrerar objekt c32-112391

Blm 29598 44 – Behållare

Cylindriskt, organiskt föremål. Möjligen färg/färgrester. Konsistens påminner om tjära eller petroleumprodukt. Fyndet kan inte med säkerhet kopplas till Gribshunden, utan kan tolkas som ett sekundärfynd.

Om Blm 29598: Fortsatt marinarkeologisk undersökning av fartygsvraket Gribshunden vid St. Ekön, Syd Saxemara, Ronneby skärgård. Tillstånd för undersökningen var givet till MARIS Södertörns högskola, i samverkan med Blekinge museum och Lunds universitet, av länsstyrelsen i Blekinge län 2019-07-09. I samband med undersökningen upprättades en ny översiktsplan samt en 3D-modell över vrakplatsen. Platsen för provschaktet valdes…

Innehållstyp: Arkeologiskt föremål
Ämnen: Jordfynd
10 (172)
Bild som illustrerar objekt c32-103338

Blm 29598 8 – Mynt

Mynt av silver, krusta. Består av totalt ca 30 st silvermynt fördelade på två mindre krustor samt två lösa mynt. Under konservering delades fyndet i totalt fyra mindre krustor.
Vid undersökningen påträffades två st myntkrustor. Den större, fnr 29598 9, har CT-scannats vid Danmarks tekniska universitet (DTU). Scanningen indikerar att krustan består av ca 100 silvermynt. Valören är hvid och präglingsorter kan bestämmas till Malmö och Ålborg. På myntens åtsida återfinns ett "H" samt en krona och på frånsidan ett kors…

Innehållstyp: Arkeologiskt föremål
11 (172)
Bild som illustrerar objekt c32-102987

Blm 29598 11 – Ringbrynja

Ringbrynja, delar av. Enskilda och sammanfogade ringar av kopparlegering. Ringarna är nitade och lätt ovala. Nitarna är av samma material som ringen. Fragmentet består av ringar i en fyraraders kedja och dessa har sannolikt suttit vid brynjans nederkant, ärmlinning eller hals som ett prydnadselement. Brynjan i övrigt har sannolikt varit sammansatt av järnringar. I fyndnumret ingår ett antal järnfragment samt fragment av trä och läder.

Se Blm 28315-8.

Om Blm 29598: Fortsatt marinarkeologisk undersökning av fartygsvraket Gribshunden vid St. Ekön, Syd Saxemara,…

Innehållstyp: Arkeologiskt föremål
12 (172)
Bild som illustrerar objekt c32-102720

Blm 29598 3 – Metallföremål

Del av tallrik, tenn. Föremålet indikerar ett högreståndssammanhang och bör ha ansetts exklusivt vid tiden för Gribshundens förlisning.

Om Blm 29598: Fortsatt marinarkeologisk undersökning av fartygsvraket Gribshunden vid St. Ekön, Syd Saxemara, Ronneby skärgård. Tillstånd för undersökningen var givet till MARIS Södertörns högskola, i samverkan med Blekinge museum och Lunds universitet, av länsstyrelsen i Blekinge län 2019-07-09. I samband med undersökningen upprättades en ny översiktsplan samt en 3D-modell över vrakplatsen. Platsen för provschaktet valdes till styrbord i anslutning till främre delen…

Innehållstyp: Arkeologiskt föremål