Karlshamn
3 421 hits

1 (3421)
Bild som illustrerar objekt c32-89699

19380 – Fana

Standar, fana. Dubbelväv, med treflikig nederkant, försedd med gula fransar och tofsar. Satinvävt ylle, blågrå med målad dekor. Guldram. text i silver "KARLSHAMNS BLÅBANDSFÖRENING No 974.", "VÅRT MÅL: RUSDRYCKSFÖRBUD." I mitten handslag inom krans och datum i rött "19 12/12 01". Andra sidan delvis likadan, men med ängel och stjärna.
Monterad på trästång.
Inköpt 1986-10-21 från Karlskrona Second Hand, Drottninggatan/Alamedan, Karlskrona, genom Torsten Samzelius, Karlskrona.

3 (3421)
Bild som illustrerar objekt c32-9058

Blm 11624 1 – Krona

Brudkrona med krans. Till brudkronan hör 3 band och bröstbukett. Tillverkat av ståltråd, papper, textil, glas, fjädrar, vax. Stomme lindad med pappersremsor dekorerad med konstgjorda blommor klippta av tyg och papper. Pistiller av garntofsar och vaxkulor. Glaskulor i girlander och monterade på stål trådar som vippar. Fjädrar monterade på kronans toppar. Krona och krans förvaras sammanfogade. Bukett: Längd 160, bredd 110.
Utstyrseln användes 1872 på Ternö av givarinnans moder.
Gåva 1935 av fröken Emma Svensson, Ternö, Karlshamn.
Överlåtarens mor var bonddottern Christina Svensdotter…

4 (3421)
Bild som illustrerar objekt c32-11317

Blm 14770 – Blekingseka

Blekingseka, 16 fot. L 470 cm, akter bredd 68 cm, mitt bredd 151 cm, höjd vid för 95 cm. höjd vid akter 100 cm. Höjd midskepps 80 cm. Översta bordet obehandlat, därunder tjärad. Inköpt av givaren på Tjurkö. Enligt uppgift byggd i Kuggebodatrakten omkr. 1915, troligen av Samuel Truedsson verksam 1903 - 1932. (enligt uppgift av Bertil Andersson.) Sture Truedsson verksam 1932 - 1974
2 tofter, 8 tullpinnar har nytillverkats.

5 (3421)
Bild som illustrerar objekt c32-18141

Blm 4512 – Golvur

Golvur av trä. Fodralet målat i ek, målningen från nyare tid. På dörrens insida följande anteckning med oljefärg: "Målad 1799 till S.M.S: W.I.D. Kiöpt år 1833. af M.P.S. och K.I.D. MDCCCLXXII". Märkning utanpå: "1872 MPS KID" samt en bild på en ängel som vandrar. Huven fanerad på blindträ, sprickor på ovansidan. Fönster på huvens sidor samt fönster på fodralets lucka. Plant glas för urtavlan. Urtavlan är av målad plåt med arabiska siffror och två visare. Urtavlan signerad: "N. Ekegren, Karlshamn".
Uret…

6 (3421)
Bild som illustrerar objekt c32-85506

Blm 29186 – Plåtmynt

I juli 2006 rapporterade Sydkustens Sportdykarklubb Karlshamn till länsstyrelsen Blekinge län, att man påträffat en samling kopparplåtar i farvattnen VSV om Sternö, Karlshamns kommun. Länsstyrelsen gav Kalmar läns museum i uppdrag att tillsammans med sportdykarklubben och Kustbevakningen återfinna och därefter dokumentera platsen. Plåtarna påträffades i rad stående på högkant utan kontext i form av t ex behållare, frånsett enstaka textilfragment. Fyndkontexten är att betrakta som sluten. Ingen fysisk kontext kring mynten har kunnat beläggas. Sannolikt härrör mynten från en skeppslast,…

Innehållstyp: Arkeologiskt föremål
Ämnen: Plåtmynt
9 (3421)
Bild som illustrerar objekt c32-108058

Blm 1444 – Altarprydnad

Altarprydnad av skulpterad, målad och förgylld ek. Huvudpartiet utgörs av en trärelief av nattvarden. Ovan detta Kristus på korset. På understycket kyrkoherde Bagers och hustrus skulpterade vapen samt initialerna: A B A C B D ( = Anders Bager och Cecilia Bagersdotter). Altarprydnaden utfördes 1673 av bildhuggaren Åke Trulsson i Karlshamn. Se foto Blm Db 2011 1922.
Deposition 1900 av Rödeby församling. Återlämnad 1926-09-04.
Foto från Sveriges Kyrkor.

10 (3421)
Bild som illustrerar objekt c32-6654

Blm 4088 – Skål

Skål, dopskål av tenn. Rund med låg fot. Två handtag i form av hundhuvud. På sidorna i olika fält, följande inskriptioner: 1732. C.H.D/ A.N.O. B.I.S./ J.M.S. B. A.H.D. 1822/ A.H.S 1803/ C.A.A. 1859/ kronliknande ornament samt årtalet 1807.
Enligt uppgift från Torhamn.
Inköpt 1903 från handelsresanden Gustaf Wersén, Karlshamn.

Nyckelord: Dop Kyrkligt
11 (3421)
Bild som illustrerar objekt c32-5480

Blm 1024 – Kanna

Kanna av tenn för kyrkligt bruk. I botten medaljong med korsfästelsen. I lockets botten kristusansikte med korsgloria. På handtaget bladranka i romansk stil. Enligt Sveriges Kyrkor 1300-tal.
Funnen i jorden vid Åryds kyrka i Blekinge.
Inköpt 1899 från guldsmed Carl Oskar Svensson, Varberg.
Bilaga till samlingen.

Nyckelord: Kanna Kyrkligt