Stenbrott
89 träffar

12 av 89
Bild som illustrerar objekt c32-46081

Blm E 01146 – Stenbrott

A.K. Fernströms storbrott i Vångabacken, Vekerum, Mörrums socken. På bildens baksida står skrivet, “Brottet upptogs av mig 1910. Ivar Werkström”.

Innehållstyp: Fotografi