Arbete
157 träffar

6 av 157
Bild som illustrerar objekt c32-37166

Blm A 4936

Ålrev ramas, kroken rensas från agn och läggs i låda vid hamnplanen i Sandhamn. Längst till höger fiskare Sigvard Månsson. I förgrunden sitter elva-årige Lars Paulsson och gör detsamma.
De tre personerna i bakgrunden saknar namnuppgift men det är förmodligen Paul Paulsson, far till Lars Paulsson, samt Sigvard Månssons två söner Bo och Benny. De båda familjerna flyttade med hus och allt från Ungskär till Sandhamn hösten 1958.

Innehållstyp: Fotografi