Bräkne
1 träffar

1 av 1
Bild som illustrerar objekt c32-26662

Blm 13588 52 – Nätkavel

Nätkavel, "grimmekavel". Träplatta med ovalt hål i. Användes vid bindning av grimnät, för att få rätt maskstorlek
Brukat vid Gyön av givarens man, Martin Svensson.
Förvärvad vid 1956 års fiskeriundersökning.
Gåva av änkefru Ida Svensson, Kullåkra, Bräkne-Hoby.