Båttillbehör
45 hits

1 (45)
Bild som illustrerar objekt c32-102990

Blm 29598 15 – Rep

Del av rep. Fragmentet består av ca 40 lösa repbitar.

Om Blm 29598: Fortsatt marinarkeologisk undersökning av fartygsvraket Gribshunden vid St. Ekön, Syd Saxemara, Ronneby skärgård. Tillstånd för undersökningen var givet till MARIS Södertörns högskola, i samverkan med Blekinge museum och Lunds universitet, av länsstyrelsen i Blekinge län 2019-07-09. I samband med undersökningen upprättades en ny översiktsplan samt en 3D-modell över vrakplatsen. Platsen för provschaktet valdes till styrbord i anslutning till främre delen av akterkastellet. Schaktet var ursprungligen planerat till en…

Innehållstyp: Arkeologiskt föremål
2 (45)
Bild som illustrerar objekt c32-26902

Blm 17992 – Spel

Spel, vinch. Ställning av eksyllar, smidda spik. Ramar med i mitten vinchstocken med i ovandelen uttag för spelets vincharm. Järnbandsomfattning vid ovandelen.
Enligt givaren användes spelet av en granne, avsett för att dra upp eka byggd på Hasslö (Blm 17993). Spelet tillverkades av Sven Magnus Håkansson (fadern) och Karl Henrik Svensson på 1920-talet. Ekan drogs upp på höstarna med ekespelet. När fraktekorna försvann blev ekespelet stående på bryggan.
Gåva 1982-09-17 av Harry Mårtensson, Östernäs, Senoren

4 (45)
Bild som illustrerar objekt c32-102006

Blm 13588 241 – Rack

Rack. Skuren, U-formad träbit, med hål i ändarna. Splitsad repögla trädd genom hålen. Användes till vrakekas segel och löpte längs masten.
Förvärvad vid 1956 års fiskeriundersökning.
Gåva av Oskar Nilsson, Nogersund.

6 (45)
Bild som illustrerar objekt c32-102080

Blm 13588 236 – Rack

Rack. Järnring med en vinkelrät ögla. Vid denna en ytterligare ögla, som är rörlig. 1800-tal. Användes till vrakekas segel och löpte längs klyvarbommen.
Förvärvad vid 1956 års fiskeriundersökning.
Gåva av Anton Johansson, Nogersund.

7 (45)
Bild som illustrerar objekt c32-102078

Blm 13588 235 – Rack

Rack. Järnring med en vinkelrät ögla. Vid denna en ytterligare ögla, som är rörlig. Fem små ringar som kan skjutas runt den större. 1800-tal. Användes till vrakekas segel och löpte längs masten.
Förvärvad vid 1956 års fiskeriundersökning.
Gåva av Anton Johansson, Nogersund.

11 (45)
Bild som illustrerar objekt c32-102005

13588 135 – Rack

Rack. Skuren, U-formad träbit, med hål i ändarna. Fastsplitsad repögla fäst i ena hålet. Användes till råsegel och löpte längs masten.
Förvärvad vid 1956 års fiskeriundersökning.
Gåva av Karl August Thörnberg, Östra Torsö, Mjällby.

12 (45)
Bild som illustrerar objekt c32-101968

Blm 13588 150 – Vantnål

Vantnål, par. Skuren L-formad träbit. Ett hak skuret i ena änden och ett hål i den andra. Använd på blekingseka med sprisegel, för spänna vantet (de linor som stadgar masten).
Förvärvad vid 1956 års fiskeriundersökning.
Gåva av Oskar Johansson, Kullagården, Ronneby.

Nyckelord: Vantnål