Saxemara
265 träffar

1 (265)
Bild som illustrerar objekt c32-112391

Blm 29598 44 – Behållare

Cylindriskt, organiskt föremål. Möjligen färg/färgrester. Konsistens påminner om tjära eller petroleumprodukt. Fyndet kan inte med säkerhet kopplas till Gribshunden, utan kan tolkas som ett sekundärfynd.

Om Blm 29598: Fortsatt marinarkeologisk undersökning av fartygsvraket Gribshunden vid St. Ekön, Syd Saxemara, Ronneby skärgård. Tillstånd för undersökningen var givet till MARIS Södertörns högskola, i samverkan med Blekinge museum och Lunds universitet, av länsstyrelsen i Blekinge län 2019-07-09. I samband med undersökningen upprättades en ny översiktsplan samt en 3D-modell över vrakplatsen. Platsen för provschaktet valdes…

Innehållstyp: Arkeologiskt föremål
Ämnen: Jordfynd
2 (265)
Bild som illustrerar objekt c32-103338

Blm 29598 8 – Mynt

Mynt av silver, krusta. Består av totalt ca 30 st silvermynt fördelade på två mindre krustor samt två lösa mynt. Under konservering delades fyndet i totalt fyra mindre krustor.
Vid undersökningen påträffades två st myntkrustor. Den större, fnr 29598 9, har CT-scannats vid Danmarks tekniska universitet (DTU). Scanningen indikerar att krustan består av ca 100 silvermynt. Valören är hvid och präglingsorter kan bestämmas till Malmö och Ålborg. På myntens åtsida återfinns ett "H" samt en krona och på frånsidan ett kors…

Innehållstyp: Arkeologiskt föremål
3 (265)
Bild som illustrerar objekt c32-102987

Blm 29598 11 – Ringbrynja

Ringbrynja, delar av. Enskilda och sammanfogade ringar av kopparlegering. Ringarna är nitade och lätt ovala. Nitarna är av samma material som ringen. Fragmentet består av ringar i en fyraraders kedja och dessa har sannolikt suttit vid brynjans nederkant, ärmlinning eller hals som ett prydnadselement. Brynjan i övrigt har sannolikt varit sammansatt av järnringar. I fyndnumret ingår ett antal järnfragment samt fragment av trä och läder.

Se Blm 28315-8.

Om Blm 29598: Fortsatt marinarkeologisk undersökning av fartygsvraket Gribshunden vid St. Ekön, Syd Saxemara,…

Innehållstyp: Arkeologiskt föremål
4 (265)
Bild som illustrerar objekt c32-102720

Blm 29598 3 – Metallföremål

Del av tallrik, tenn. Föremålet indikerar ett högreståndssammanhang och bör ha ansetts exklusivt vid tiden för Gribshundens förlisning.

Om Blm 29598: Fortsatt marinarkeologisk undersökning av fartygsvraket Gribshunden vid St. Ekön, Syd Saxemara, Ronneby skärgård. Tillstånd för undersökningen var givet till MARIS Södertörns högskola, i samverkan med Blekinge museum och Lunds universitet, av länsstyrelsen i Blekinge län 2019-07-09. I samband med undersökningen upprättades en ny översiktsplan samt en 3D-modell över vrakplatsen. Platsen för provschaktet valdes till styrbord i anslutning till främre delen…

Innehållstyp: Arkeologiskt föremål
5 (265)
Bild som illustrerar objekt c32-102993

Blm 29598 21 – Blykula

Blykula. Genomförd isotopanalys visar att metallens proveniens är centrala nuvarande Tyskland.
Ett antal liknande blykulor har tidigare påträffats. se Blm 29625 1-5. Håligheter i dessa indikerar att kulorna sannolikt haft en kärna av järn.

Om Blm 29598: Fortsatt marinarkeologisk undersökning av fartygsvraket Gribshunden vid St. Ekön, Syd Saxemara, Ronneby skärgård. Tillstånd för undersökningen var givet till MARIS Södertörns högskola, i samverkan med Blekinge museum och Lunds universitet, av länsstyrelsen i Blekinge län 2019-07-09. I samband med undersökningen upprättades en ny översiktsplan samt…

Innehållstyp: Arkeologiskt föremål
Ämnen: Jordfynd Vapen
6 (265)
Bild som illustrerar objekt c32-103229

Blm 29598 26 – Metallföremål

Metallfragment, fyra st delar. Möjligen utgör delarna foten till en bägare eller kanna.

Om Blm 29598: Fortsatt marinarkeologisk undersökning av fartygsvraket Gribshunden vid St. Ekön, Syd Saxemara, Ronneby skärgård. Tillstånd för undersökningen var givet till MARIS Södertörns högskola, i samverkan med Blekinge museum och Lunds universitet, av länsstyrelsen i Blekinge län 2019-07-09. I samband med undersökningen upprättades en ny översiktsplan samt en 3D-modell över vrakplatsen. Platsen för provschaktet valdes till styrbord i anslutning till främre delen av akterkastellet. Schaktet var ursprungligen…

Innehållstyp: Arkeologiskt föremål
7 (265)
Bild som illustrerar objekt c32-103359

Blm 29598 36 – Blykula

Blykula. Isotopanalys visar att proveniensen för metallen sannolikt är centrala nuvarande Tyskland.
Jämför Blm 29625 1-5. Ett antal liknande blykulor har tidigare påträffats vid vraket. Håligheter dessa i kulor indikerar att de haft en kärna av järn.

Om Blm 29598: Fortsatt marinarkeologisk undersökning av fartygsvraket Gribshunden vid St. Ekön, Syd Saxemara, Ronneby skärgård. Tillstånd för undersökningen var givet till MARIS Södertörns högskola, i samverkan med Blekinge museum och Lunds universitet, av länsstyrelsen i Blekinge län 2019-07-09. I samband med undersökningen upprättades…

Innehållstyp: Arkeologiskt föremål
8 (265)
Bild som illustrerar objekt c32-102997

Blm 29598 25 – Träföremål

Trästycke, del av rund svarvad bägare eller kärl av trä.

Om Blm 29598: Fortsatt marinarkeologisk undersökning av fartygsvraket Gribshunden vid St. Ekön, Syd Saxemara, Ronneby skärgård. Tillstånd för undersökningen var givet till MARIS Södertörns högskola, i samverkan med Blekinge museum och Lunds universitet, av länsstyrelsen i Blekinge län 2019-07-09. I samband med undersökningen upprättades en ny översiktsplan samt en 3D-modell över vrakplatsen. Platsen för provschaktet valdes till styrbord i anslutning till främre delen av akterkastellet. Schaktet var ursprungligen planerat till en…

Innehållstyp: Arkeologiskt föremål
9 (265)
Bild som illustrerar objekt c32-103891

Blm 29598 60 – Metallföremål

Fragment av järn. Fem, starkt korroderade, delar. Den största biten har tydliga hörn och kanter med drag av en geometrisk figur. Möjligen kan denna del komma från ett eldvapen. På en av bitarna syns spår av ringar från en ringbrynja som möjligen legat mot föremålet och på så sätt bildat ett avtryck.

Om Blm 29598: Fortsatt marinarkeologisk undersökning av fartygsvraket Gribshunden vid St. Ekön, Syd Saxemara, Ronneby skärgård. Tillstånd för undersökningen var givet till MARIS Södertörns högskola, i samverkan med Blekinge…

Innehållstyp: Arkeologiskt föremål