Danmark
233 hits

1 (233)
Bild som illustrerar objekt c32-111167

Blm 16681 1 – Mynt

Mynt, av silver, Danskt. Fredrik II (1559-1588). Danska riksvapnet och text "FREDERICVS 2.D:G. DANIE". Frånsida med valör och text "NORWEGIE · SLAVO GOTO · Q · REX". 1 mark dansk, 1563 (SIEG# F2-15).
Inköpt 1971 från lantbrukare Ebbe Rosenberg, Kättilsboda. Se foto https://blm.kulturhotell.se/items/show/55357

Mynten Blm 16681:1-10 funna i åker, mellan 1954 och 1956. Detta jämte skärvor av glaserat lergods och rester av förmultnat trä. Fastighet Kättilsboda 1:6.

Nyckelord: Mynt
2 (233)
Bild som illustrerar objekt c32-111173

Blm 16681 2 – Mynt

Mynt, av silver, Danskt. Fredrik II (1559-1588). Danska riksvapnet och text "FREDERICVS 2.D:G. DANIE". Frånsida med valör och text "NORWEGIE · SLAVO GOTO · Q · REX". 1 mark dansk, Mycket sliten, 1563? (SIEG# F2-15).
Inköpt 1971 från lantbrukare Ebbe Rosenberg, Kättilsboda. Se foto https://blm.kulturhotell.se/items/show/55357

Mynten Blm 16681:1-10 funna i åker, mellan 1954 och 1956. Detta jämte skärvor av glaserat lergods och rester av förmultnat trä. Fastighet Kättilsboda 1:6.

Nyckelord: Mynt
3 (233)
Bild som illustrerar objekt c32-111176

Blm 16681 3 – Mynt

Mynt, av silver, Danskt. Fredrik II (1559-1588). Danska riksvapnet och text "FREDERICVS 2.D:G. DANIE". Frånsida med valör och text "NORWEGIE · SLAVO GOTO · Q · REX". 1 mark dansk, 1563 (SIEG# F2-15).
Inköpt 1971 från lantbrukare Ebbe Rosenberg, Kättilsboda. Se foto https://blm.kulturhotell.se/items/show/55357

Mynten Blm 16681:1-10 funna i åker, mellan 1954 och 1956. Detta jämte skärvor av glaserat lergods och rester av förmultnat trä. Fastighet Kättilsboda 1:6.

Nyckelord: Mynt
4 (233)
Bild som illustrerar objekt c32-111179

Blm 16681 4 – Mynt

Mynt, av silver, Danskt. Fredrik II (1559-1588). Danska riksvapnet och text "FREDERICVS Z.D:G. DANIE". Frånsida med valör och text "NORWEGIE · SLAVO GOTO · Q · REX". 1 mark dansk, 1561 (SIEG# F2-15).
Inköpt 1971 från lantbrukare Ebbe Rosenberg, Kättilsboda. Se foto https://blm.kulturhotell.se/items/show/55357

Mynten Blm 16681:1-10 funna i åker, mellan 1954 och 1956. Detta jämte skärvor av glaserat lergods och rester av förmultnat trä. Fastighet Kättilsboda 1:6.

Nyckelord: Mynt
7 (233)
Bild som illustrerar objekt c32-103338

Blm 29598 8 – Mynt

Mynt av silver, krusta. Består av totalt ca 30 st silvermynt fördelade på två mindre krustor samt två lösa mynt. Under konservering delades fyndet i totalt fyra mindre krustor.
Vid undersökningen påträffades två st myntkrustor. Den större, fnr 29598 9, har CT-scannats vid Danmarks tekniska universitet (DTU). Scanningen indikerar att krustan består av ca 100 silvermynt. Valören är hvid och präglingsorter kan bestämmas till Malmö och Ålborg. På myntens åtsida återfinns ett "H" samt en krona och på frånsidan ett kors…

Innehållstyp: Arkeologiskt föremål