Galjonsfigur
40 träffar

2 (40)
Bild som illustrerar objekt c32-99702

Blm Db 2019 0135

Fraktlådan med Gribshundens stävfigur är nu på plats, öppnad, i Blekinge museums föremålsmagasin. Journalister står och försöker fånga en bra bild utav den. Stävfiguren har transporterats ifrån Danmark efter en arkeologisk konservering i Köpenhamn.

Innehållstyp: Fotografi
3 (40)
Bild som illustrerar objekt c32-99704

Blm Db 2019 0136

Fraktlådan med Gribshundens stävfigur står nu på plats i Blekinge museums föremålsmagasin efter att ha ankommit med frakt ifrån Danmark. Press filmar och fotar. Museipersonal står i bakgrunden och funderar på nästa steg, från vänster; utställningsansvarige Jonas Günzel, museitekniker Morgan Olsson och registreringsassistent Annelie Palmquist. Stävfiguren transporterades ifrån Danmark efter en arkeologisk konservering i Köpenhamn.

Innehållstyp: Fotografi
4 (40)
Bild som illustrerar objekt c32-99705

Blm Db 2019 0139

Blekinge museums personal gör nu ett krafttag för att lyfta ur Gribshundens stävfigur ur sin fraktlåda. Stävfiguren har transporterats ifrån Danmark till Blekinge museums föremålsmagasin efter en arkeologisk konservering i Köpenhamn.
Från vänster; Utställningsansvariga Christina Berup och Jonas Günzel, museitekniker Morgan Olsson, antikvarie/arkivarie Karin Ehnberg, samlingschef Christoffer Sandahl, antikvarie Stefan Flöög och registreringsassistent Annelie Palmquist.

Innehållstyp: Fotografi
5 (40)
Bild som illustrerar objekt c32-99706

Blm Db 2019 0140

Gribshundens stävfigur är nu ute ur fraktlådan i Blekinge museums föremålsmagasin. Stävfiguren har transporterats ifrån Danmark efter en arkeologisk konservering i Köpenhamn.
Från vänster; antikvarie/arkivarie Karin Ehnberg, museitekniker Morgan Olsson, samlingschef Christoffer Sandahl, antikvarie Stefan Flöög och registreringsassistent Annelie Palmquist.

Innehållstyp: Fotografi
6 (40)
Bild som illustrerar objekt c32-50455

Blm OF 770

Galjonslunden på Örlogsvarvet i Karlskrona, kallas "svenska flottans kyrkogård". Galjonerna från vänster är följande: Gustaf den Store (under lilla skyddstaket), Fröja, Galatea, Fäderneslandet, Försiktigheten, Äran, Carl XIII, Carl XIV Johan och Göteborg.
Bildhuggare Johan Törnström

Innehållstyp: Fotografi
7 (40)
Bild som illustrerar objekt c32-77251

Blm A 3746 N

Galjonsfigur föreställande Sankt Erik, utförd av Lars Nordin till ånglinjeskeppet "HMS Stockholm" som var ett ånglinjeskepp i svenska flottan som sjösattes den 29 november 1856. Stockholm var från 1876 skolfartyg och år 1882 vaktfartyg innan hon blev logementsfartyg 1892. Slopad 1921.

Innehållstyp: Fotografi