Medelstads
65 hits

1 (65)
Bild som illustrerar objekt c32-103286

Blm 29625 7 – Keramikföremål

Keramikföremål, skärva med räfflad utsida. Yngre rödgods. Mynningsdel från trebensgryta. Sannolik datering visar att keramiken är yngre än år 1600, varför den troligen inte utgör en del av Gribshundens ursprungliga fyndkontext.
ICP-analys ger en sannolik proveniens till Skandinavien.

Om föremålen kopplade till 29625: Föremålens proveniens är okänd. De överlämnades 2006 till Kalmar läns museum av Nils Arrhenius, Ronneby. Enligt uppgift bärgade ur Ekösund ca 1970. Sannolikt kan merparten av föremålen härledas till Gribshunden, danske kung Hans flaggskepp som förolyckades i Ekösund år…

Innehållstyp: Arkeologiskt föremål
2 (65)
Bild som illustrerar objekt c32-103287

Blm 29625 8 – Keramikföremål

Keramikföremål, del av trefotsgryta. Fyndet bestod ursprungligen av sju delar
men är, i samband med konservering, delvis lagad. Dekor med koncentriska räfflor på utsidan. Rörskaftet är välbevarat. Insidan har en grönaktig glasering som eventuellt kan vara blyglasyr. Vid rörskaftets fäste mot grytan finns intryckta spår från fingrar som härstammar från tillverkningsprocessen.

Om föremålen kopplade till 29625: Föremålens proveniens är okänd. De överlämnades 2006 till Kalmar läns museum av Nils Arrhenius, Ronneby. Enligt uppgift bärgade ur Ekösund ca 1970. Sannolikt kan…

Innehållstyp: Arkeologiskt föremål
3 (65)
Bild som illustrerar objekt c32-103448

Blm 29625 9 – Kärl

Trebensgryta av keramik. Yngre rödgods. Kärlet är inte komplett och delvis lagat av konservator. Insidan, samt större delen av utsidan, är glaserad med brun glasyr. Två handtag, ett på vardera sida. Dekor med koncentriska räfflor på utsidan. Ett tillhörande löst fragment. ICP-analys ger sannolik proveniens Enkhuizen i nordvästra Holland.

Om föremålen kopplade till 29625: Föremålens proveniens är okänd. De överlämnades 2006 till Kalmar läns museum av Nils Arrhenius, Ronneby. Enligt uppgift bärgade ur Ekösund ca 1970. Sannolikt kan merparten av föremålen…

Innehållstyp: Arkeologiskt föremål
4 (65)
Bild som illustrerar objekt c32-103762

Blm 29625 10 – Kärl

Kärl av kopparlegering bestående av tre större bitar samt fem mindre fragment. En av delarna har ett hål, troligen för handtag.

Om föremålen kopplade till 29625: Föremålens proveniens är okänd. De överlämnades 2006 till Kalmar läns museum av Nils Arrhenius, Ronneby. Enligt uppgift bärgade ur Ekösund ca 1970. Sannolikt kan merparten av föremålen härledas till Gribshunden, danske kung Hans flaggskepp som förolyckades i Ekösund år 1495.
Fynden består av delar av en trefotsgryta, keramikskärvor, keramikkärl, delar av kärl kopparlegering, Blykulor, Mindre metallföremål,…

Innehållstyp: Arkeologiskt föremål
5 (65)
Bild som illustrerar objekt c32-103876

Blm 29625 11 – Kvarnsten

Kvarnsten. Två uthuggna märken vid hålet, på undersidan ett mindre kvadratiskt hål med metall runtom.

Om föremålen kopplade till 29625: Föremålens proveniens är okänd. De överlämnades 2006 till Kalmar läns museum av Nils Arrhenius, Ronneby. Enligt uppgift bärgade ur Ekösund ca 1970. Sannolikt kan merparten av föremålen härledas till Gribshunden, danske kung Hans flaggskepp som förolyckades i Ekösund år 1495.
Fynden består av delar av en trefotsgryta, keramikskärvor, keramikkärl, delar av kärl kopparlegering, Blykulor, Mindre metallföremål, kvarnsten, stenar, armborstpilar
Datering av keramiken visar…

Innehållstyp: Arkeologiskt föremål
6 (65)
Bild som illustrerar objekt c32-101158

Blm 29625 1 – Blykula

Blykula. Ingår i en samling fynd bärgade från vraket Gribshunden i Ekösund. Ett antal liknande blykulor påträffades i samband med undersökningen av vraket 2019. Ett hål i kulan indikerar att den har/haft en kärna av järn.

Om föremålen kopplade till 29625: Föremålens proveniens är okänd. De överlämnades 2006 till Kalmar läns museum av Nils Arrhenius, Ronneby. Enligt uppgift bärgade ur Ekösund ca 1970. Sannolikt kan merparten av föremålen härledas till Gribshunden, danske kung Hans flaggskepp som förolyckades i Ekösund år 1495.
Fynden…

Innehållstyp: Arkeologiskt föremål
7 (65)
Bild som illustrerar objekt c32-26862

Blm 13588 157a – Isbälte

Isbälte. Båge av, barkat, naturvuxet trä. På mitten träkrok, fäst med snöre. Rep, som saknas, har suttit fäst i bågens ändar. Detta lades om livet, då man skulle dra not på isen.
Förvärvat vid 1956 års fiskeriundersökning.
Gåva av Alrik Johansson, Stenaby.

Nyckelord: Fiske Isfiske Not
10 (65)
Bild som illustrerar objekt c32-110142

Blm 29695 – Plomb

Plomb av bly. Plombens ena sida är dekorerad med ett kors samt en figur med korslagda tecken. På den andra sidan återfinns en ring samt en dekorerad blomma. Möjligen också spår av bokstäver. Tecken, märken och siffror kan avse vikt, ursprung eller kvalitet och plomber likt denna var vanliga vid handel, tex med textilier då plomben sattes på varan. Denna kan möjligen dateras till sent 1600-tal eller 1700-tal.
Funnen i överlåtarens trädgård vid en fastighet i närheten av Hjortahammar gravfält,…

Innehållstyp: Arkeologiskt föremål
12 (65)
Bild som illustrerar objekt c32-86948

Blm 29219 2 – Bildskärm

Bildskärm till dator. Beige plast. Stativ med två leder och rund bottenplatta. Rödorange glasskärm. Grå sladd med metallkontakt. Under skärmens framkant reglage för kontrast och ljusstyrka. På baksidan etikett med "ERICSSON Display Monitor Unit 3111".
Givaren arbetade som bibliotikarie i Bräkne-Hoby och hade bl a hand om bokutlåning på Ericssons fabrik där. Han köpte datorn med personalrabatt i samband med någon utförsäljning (denna dator dock ej tillverkad där). Inköpt 1986. Datorn har 10 mb hårddisk och kostade vid tiden 23800…