Varberg
28 hits

1 (28)
Bild som illustrerar objekt c32-21917

Blm 1927 – Träskulptur

Träskulptur. Änglahuvud med vingar. Större delen av ena vingen saknas. Målad.
Från kyrka, sannolikt från baldakin, altaruppsats eller epitafium.
Inköpt 1900. Möjligen från guldsmeden Carl Oskar Svensson i Varberg (gäller alla föremål Blm 1685-2285).

4 (28)
Bild som illustrerar objekt c32-23849

Blm 2128 – Ljusstake

Ljusstake av malm. Gjuten, sexsidig fot, lågt placerad droppskål och rund ljuspipa med fast brätte. Två delar, fot och skaft skruvade samman.
Enligt uppgift en kyrkstake från 1500-talet. En snarlik, i boken Mässing (Sigurd Erixon), sägs dock vara från sent 1600-tal.
Inköpt 1900. Möjligen från guldsmeden Carl Oskar Svensson i Varberg (gäller alla föremål Blm 1685-2285).

6 (28)
Bild som illustrerar objekt c32-5480

Blm 1024 – Kanna

Kanna av tenn för kyrkligt bruk. I botten medaljong med korsfästelsen. I lockets botten kristusansikte med korsgloria. På handtaget bladranka i romansk stil. Enligt Sveriges Kyrkor 1300-tal.
Funnen i jorden vid Åryds kyrka i Blekinge.
Inköpt 1899 från guldsmed Carl Oskar Svensson, Varberg.
Bilaga till samlingen.

Nyckelord: Kanna Kyrkligt
7 (28)
Bild som illustrerar objekt c32-104625

Blm 2192 – Sedel

Sedel, speciesedel. Text på vitt papper, med två runda vitstämplar.

"Sch:8 Sp.

Åtta Schillingar Specie, som uti Riksens Ständers Wäxel-Banco blifwit insatte, har Sedelhafwaren at af Banquen emot denna Sedel utbekomma.

Stockholm den 20 nov 1802 (datumet, utom årtal, handskrivet med bläck).

Åtta Schillingar Specie. Kahderan Skillingiä.

Den som denne Sedel förfalskar eller eftergjör, blifwer hängd: efteraparen upptäckande belönas, enligt Kongl. Kungörelsen af d. 20 Decemb. 1754."

Längst ner två signaturer. Handnumrerad.
8 skilling specie, typ 1 (straff enligt lag 1754, 1802-1818).

Handskriven text på baksidan…

Platser: Varberg
Nyckelord: Sedel
8 (28)
Bild som illustrerar objekt c32-5942

Blm 2167 – Kista

Stor, blåmålad, å framsidan märkningen "L.I.B Son /MDCCCLVI/ 18 27/9 56" samt blomsterdekorering. Inuti läddika saknande lock. Äldre målning under. Grönmålad med blommor i rött, vitt, gult och grönt på framsidan och på locket. Text i vitt och rött. Baksidan målad med falu rödfärg. Spår av äldre blomstermålning under på framsidan. Smidda handtag, höger lossnad. Beslag på baksidan. Sinkad locket intappat i sargen. Utvändigt lås rödmålad nyckelskylt. Saknar nyckel. Beslagen på insidan av locket har runda rester av röd filt…

Platser: Varberg