Träskulptur
58 träffar

2 av 58
Bild som illustrerar objekt c32-10114

Blm 13584 – Träskulptur

Skulptur av trä, föreställande Den Helige Fransiscus. Denne är klädd i svart munkkåpa med nedfälld kapuschong. Förgyllda stjärnor och bårder runt hals, ärmar och nederkanten. I vänster hand ett fat med en duva. Höger hand har troligen haft attribut som nu saknas.
Står på postament Blm 13585.

Gåva, 1956-05-29, genom testamente, av köpman Knut Fehr, Karlskrona.

Platser: Karlskrona
3 av 58
Bild som illustrerar objekt c32-109771

Blm 1660 – Träskulptur

Träskulptur. Johannes Döparen. Lamm i vänster hand, höger hand saknas.
Färgspår, ursprungligt: hår guld, klädnad rött och guld med blått foder, bok röd.
Sekundärt: klädnad skär och grågrön, mark grön.
Baltisk-nordiskt arbete från början av 1500-talet. Blm 1654-1656 och 1660 kommer sannolikt från samma altarskåp.
Deposition 1900 av Hjortsberga församling.

Johannes var en profet som verkade i slutet av 20-talet e.Kr. Född ca 6 e.Kr. och avrättad av Herodes Antipas ca 30 e.Kr.
Vördas som helgon inom romersk-katolska kyrkan.

4 av 58
Bild som illustrerar objekt c32-109759

Blm 1656 – Träskulptur

Träskulptur. Den helige Laurentius, Sankt Lars. Bok i höger hand, vänster hand saknas.
Färgspår: hår guld, karnation vit, klädnad rött och guld, lårkläder vit, bok grå, mark grön.
Baltisk-nordiskt arbete från början av 1500-talet. Blm 1654-1656 och 1660 kommer sannolikt från samma altarskåp.
Deposition 1900 av Hjortsberga församling.

Laurentius var diakon i Rom. Han föddes år 225 och dog martyrdöden år 258, genom att läggas på halster över glödande kol. .

5 av 58
Bild som illustrerar objekt c32-109750

Blm 1655 – Träskulptur

Träskulptur. Nådastolen med Fadern och den döde Sonen i famnen (symboler för Gud och Jesus). Faderns högra arm skadad. Kronan lös. Sonens huvud löst och bägge armar saknas.
Färgspår: kläder rött och guld, stol blått, törnekrona grön. Färg på Kristus bringa brun-beige.
Baltisk-nordiskt arbete från början av 1500-talet. Blm 1654-1656 och 1660 kommer sannolikt från samma altarskåp.
Deposition 1900 av Hjortsberga församling.

6 av 58
Bild som illustrerar objekt c32-109834

Blm 1653 – Träskulptur

Träskulptur, triumfkrucifix. Målningar med evangelisternas namn i korsarmarnas ändar. På den vänstra också text "renov 1754". Hängde till 1842 i triumfbågen. Senare på vägg i Ronneby stadskyrka.
Omkring år 1500.
Deposition 1900 av Ronneby Stads- och landsförsamlingar.
Återlämnad. Foto från Sveriges kyrkor.

7 av 58
Bild som illustrerar objekt c32-109840

Blm 1661 – Träskulptur

Träskulptur föreställande sittande, helig biskop (St Nikolaus?). har sannolikt suttit i ett skåp. Passande bräde finns. Nästan all polykromering saknas.
Troligen från 1150-70.
Deposition 1900 av Hjortsberga församling. Överförd till Statens historiska museum 1916. (Biskop SHM 15662, bräde SHM 15568. Även ett antependium från Hjortsberga på nr SHM 15662).
Foto från Sveriges kyrkor.

9 av 58
Bild som illustrerar objekt c32-106983

Blm 1232 – Träskulptur

Träskulptur av ek. Heliga Birgitta hållande bok. Höger underarm saknas. Rester av polykromi.
Har sannolikt suttit i altarskåp. Dock är Blm 1230-1232 och 1242 inte från samma skåp som övriga bilder (Blm 1228, 1229, 1236, 1237, 1238, 1286, 1287, 1233, 1234, 1235, 1241, 1243, 1244 och 1245). De är av helt annan stil, möjligen av Stenrat, verksam i Lübeck 1455-84. Möjligen har dessa fyra bilder ändå sammanförts med de senare och hamnat i samma skåp och kompletterat luckor som fanns där. Från Edestads kyrka.
Deposition 1900 av Edestads församling.

Birgitta Birgersdotter, född omkring 1303 i Uppland, död 23 juli 1373 i Rom.…

10 av 58
Bild som illustrerar objekt c32-106971

Blm 1230 – Träskulptur

Träskulptur av ek. St Barbara eller St Gertrud beroende på om det hon håller är ett torn (Barbara) eller en kyrka (Gertrud). Ansikte saknas. Rester av polykromi i rött och blått.
Har sannolikt suttit i altarskåp. Dock är Blm 1230-1232 och 1242 inte från samma skåp som övriga bilder (Blm 1228, 1229, 1236, 1237, 1238, 1286, 1287, 1233, 1234, 1235, 1241, 1243, 1244 och 1245). De är av helt annan stil, möjligen av Stenrat, verksam i Lübeck 1455-84. Möjligen har dessa fyra bilder ändå sammanförts med de senare och hamnat i samma skåp och kompletterat luckor som fanns där. Från Edestads…

11 av 58
Bild som illustrerar objekt c32-106977

Blm 1231 – Träskulptur

Träskulptur av ek. Enligt Sveriges Kyrkor St Elisabet, bärande dryckeskanna. Höger underarm och ansiktets övre del saknas. Rester av polykromi i rött, blått och guld.
Har sannolikt suttit i altarskåp. Dock är Blm 1230-1232 och 1242 inte från samma skåp som övriga bilder (Blm 1228, 1229, 1236, 1237, 1238, 1286, 1287, 1233, 1234, 1235, 1241, 1243, 1244 och 1245). De är av helt annan stil, möjligen av Stenrat, verksam i Lübeck 1455-84. Möjligen har dessa fyra bilder ändå sammanförts med de senare och hamnat i samma skåp och kompletterat luckor som fanns där. Från Edestads kyrka.
Deposition 1900 av Edestads…

12 av 58
Bild som illustrerar objekt c32-106989

Blm 1242 – Träskulptur

Träskulptur av ek. St Maria Magdalena med fritt hängande hår och tvåhornad huvudbonad. Vänster arm och höger underarm saknas. Få rester av polykromi.
Har sannolikt suttit i altarskåp. Dock är Blm 1230-1232 och 1242 inte från samma skåp som övriga bilder (Blm 1228, 1229, 1236, 1237, 1238, 1286, 1287, 1233, 1234, 1235, 1241, 1243, 1244 och 1245). De är av helt annan stil, möjligen av Stenrat, verksam i Lübeck 1455-84. Möjligen har dessa fyra bilder ändå sammanförts med de senare och hamnat i samma skåp och kompletterat luckor som fanns där. Från Edestads kyrka.
Deposition 1900 av Edestads församling.

Maria från Magdala…