Madonna
5 hits

1 (5)
Bild som illustrerar objekt c32-20265

Blm 1575 – Träskulptur

Träskulptur av ek. Madonna, stående med barnet på armen (Jungfru Maria med Jesusbarnet). Marias högra hand saknas. barnet svårt maskstunget. Målning borta, spår av grön och röd färg på Marias mantel.
Baltiskt arbete från omkring 1500.
Kan komma från ett äldre altarskåp, som omnämns bland inventarier 1665.
Deposition 1900 av Gammaltorps församling.

2 (5)
Bild som illustrerar objekt c32-21575

Blm 1576 – Träskulptur

Träskulptur av ek. Madonna, stående med barnet på armen (Jungfru Maria med Jesusbarnet). Barnet har fågel i handen. Något skadad, inga färgrester.
Baltiskt arbete från senare fjärdedelen av 1400-talet.
Deposition 1900 av Edestads församling.

3 (5)
Bild som illustrerar objekt c32-21551

Blm 1259 – Träskulptur

Skulptur av ek. Sittande Madonna med barnet i knät (Jungfru Maria med Jesusbarnet). Bådas huvuden borta. Mycket skadad bild. All polykromi borta. Tillhör övergångsstilen 1220-1260 (romansk till gotisk).
Deposition 1899 av Edestads församling.

4 (5)
Bild som illustrerar objekt c32-20110

Blm 1657 – Träskulptur

Träskulptur. Anna själv tredje (från tyska Anna selbdritt). Jungfru Marias moder Anna med Maria och Jesusbarnet i famnen.
Jesusbarnet något skadat.
Färgspår, ursprungligt: klädnad röd.
Sekundär: dok, vitt med röda och svart. Mantel, grågrön med svarta bårder samt vitt. Karnation, skär.
Baltisk-nordisk skola från 1400-talets slut eller omkring 1500.
Deposition 1900 av Hjortsberga församling.

5 (5)
Bild som illustrerar objekt c32-20111

Blm 1658 – Träskulptur

Träskulptur. Så kallad Pietà (av italienska ’fromhet, ömhet, barmhärtighet’). Jungfru Maria med Kristus kropp i knät. Relikgömma i form av cylindriskt hål på Marias hjässa. Pluggen som tillslutit denna, saknas. Inget spår av polykromi.
Inhemskt arbete från 1400-talets slut.
Deposition 1900 av Hjortsberga församling.