Konst
154 träffar

3 av 154
Bild som illustrerar objekt c32-7244

Blm 5569 – Konsol

Konsol av ek, 2 st, med skulpterade barnfigurer, så kallade putto, Målning i svart, guld och hudfärg. Eventuellt från Bräkne-Hoby kyrka. Sannolikt från samma predikstol som Blm 5567. Se Sveriges Kyrkor.
Inköpt 1908 av sterbhuset efter Flaggstyrman Andreas Rodéhn, Karlskrona

7 av 154
Bild som illustrerar objekt c32-20054

Blm 3996 – Predikstol

Predikstol, del av. Fyra sidor bestående av ramar med fyllningar. Kring över- och underkanten listverk. I övre fyllningen målning med Evangelisternas bilder. I den undre fyllningen blombuketter. Målad grön, med detaljer i blått och rött. Sägs före ommålningar ha varit försedd med årtalet 1575. Alltså är den en av landets äldsta bevarade predikstolar från protestantisk tid. Mer detaljer, se Sveriges Kyrkor.

Tidigare funnits i Fridlevstads kyrka. Anteckningar i Sillhöfda kyrkas kyrkostol år 1777: "Af Fridlefstads kyrka är till Sillhöfda Capell lånta: Den gamla Predikostolen - - - - - - - ."
År 1778: " Till målaren Stendahl för Altare…

8 av 154
Bild som illustrerar objekt c32-5113

Blm 15279 – Oljemålning

Oljemålning på väv. Religiöst motiv föreställande en naken människa sittande bland skelett och sträckande handen mot Gud Fader i skyn. Bakom honom står en man i skrud. Brunbetsad ram i trä.
Tidigare förvärv, inventariefört i oktober 1963.
I Sveriges Kyrkor omnämns en i Fredrikskyrkan saknad tavla, "Himmelen och helvetet". Möjligen denna?

Innehållstyp: Konstföremål
10 av 154
Bild som illustrerar objekt c32-116032

Blm 12380 – Träskulptur

Träskulptur i form av barn, så kallad putto. Höger arm lyft. Urtag för attribut, som saknas, i vänster hand. Lövträ.
Rosa, med spår av guld i håret. Blått på ländklädet, vitt på pannan. Låg i Nättraby kyrkas vapenhus.
Deposition 1938 av Nättraby församling.

12 av 154
Bild som illustrerar objekt c32-116020

Blm 12377 – Träskulptur

Träskulptur i form av barn, så kallad putto. Höger arm saknas, vänster arm lagd tvärs över bröstet. Lövträ.
Rosa, med grönt höftskynke. Rester av förgyllning i håret. Låg i Nättraby kyrkas vapenhus.
Deposition 1938 av Nättraby församling.