Kyrkligt
264 träffar

5 av 264

Blm 17778 – Bokstöd

Bokstöd till prediksstol. Baksidan med två utskurna hakar, rest av svart färg. Framsidan har obehandlat trä. Liten sarg i nederkant.
Tidigare förvärv. Tillhör Fridlevstads gamla predikstol, Blm 3996. Se vidare historik här.

https://blm.kulturhotell.se/items/show/20054

Nyckelord: Kyrkligt Predikstol
6 av 264

Blm 16573 – Klocka

Klocka, rund, så kallad primklocka. Av malm. På ena sidan ett krucifix i relief och på andra sidan "15".
Användes vid särskilda ceremonier i kyrkan, vanligtvis under medeltiden och hängde oftast i koret.
Gåva i december 1968 av herr Sture Olsson, Karlskrona. Givarens fader har troligen köpt klockan på auktion.

Platser: Karlskrona
7 av 264

Blm 16076 – Vagn

Likvagn. Fjädervagn, svartmålad med vita effektlinjer. Kusksäte av skinn liksom fotsacken.Två lyktor framtill. Kistflaket öppet. Svart klädesdraperi med svartvita tofsar. Sidorna dekorerade med stjärnor, kors och palmkvistar. På taket ett kors. Flak försett med skenor, varpå man kan skjuta kistan. Till vagnen hör två skaklar och en tistelstång. Fyra medar för vinterkörning.

Tillverkad av C J Wärns Eftr:s Vagnfabrik, Ingelstad. Kvittot finns bland verifikationerna till Kyrkhults församlingsarkiv (se bilaga, kopia). Vagnen kostade 1000 kronor vid inköpet till Kyrkhults församling år 1916. Den var i bruk fram till ca 1 september 1945 då hämtades Johanna Håkansson i Slagenäs, Kyrkhult. Kusken var…

8 av 264

Blm 15868 – Kistplåt

Likkistplåt, 2 st av tenn, på svart träplatta med ram i svart och guld. Anna Catharina Malmsten, 1781-1829. Graverad dekor och text

"Minne
af
Segelmakaren Johan Wetterlinds
Kära Maka
ANNA CATHARINA MALMSTEN
Född d: 29. Aug: 1781 - Gift d: 7. Jan: 1803 - Död d: 10. Junii 1829
---------
Hon war Älskad i Lifvet, Sörjd och Saknad i Döden
af
en Älskad Maka, sju efterlefvande Barn och ett Barnabarn.
---------
Hon har kämpat, hon har vunnit,
Och behållit tro och hopp,
Nu har hon sin krona funnit,
Efter wäl fullbordat lopp,
Efter mödor, qval och strid,
wäntar oss en salig frid
Hos wår Gud i evig tid.
---------
Nya Sv: Ps:B: No…

9 av 264

Blm 15866 – Kistplåt

Likkistplåt av tenn, på svart platta med hålkälad ram i svart och guld. Henrica Sophia Hackman, 1757-1822. Graverad dekor och text

"Här Förvaras
och Anförtros Jordens Sköte-
Förgängeligt Stofft
af GrossHandlaren Johan Nathanael Regners
Enkefru
HENRICA SOPHIA HACKSON
Född i CarlsKrona d. 16 Febr. 1757 Död Därstädes d. 3 Sept. 1822
I En Täck Men Bräcklig Hydda Bodde En Sjön Själ
Då Dödens Stormar Nedslogo Jordiska Hyddan
Geck Den Himmelska Gästen Til Sit Rätta Hem.
Efterdömme af Utmärkta Dygder
Den Af Slägtingar Vänner Och af Torftiga Begråtna
War I Tiden Upriktig Christen Ljuf Maka Öm Vän.
De Vanlottades De Bekymrades Stöd Och Tröst
Lik Sin Höga Urbild Gorde…

12 av 264

Blm 15865 1 – Kistplåt

Likkistplåt av tenn. Klockformad, med krona upptill. Catharina Maria Rolander, 1781-1824. Graverad dekor och text

"Här
Hvilar det förgängliga
af Fru CATHARINA MARIA
ROLANDER.
född Beckman.
Hon föddes d: 17 Sept: 1781 uti CarlsKrona
och Dog d: 26 Maji 1824 uti Ronneby.
Sörjd af Make och Son Saknad af alla.
1 Mos: 47 C.: v.9"

Graverad av Rothe. Möjligen David Christopher Rothe, 1777-1829. Denne var guldsmed i Karlskrona.

Tidigare förvärv. Omärkt.