Skulptur
215 träffar

4 av 215
Bild som illustrerar objekt c32-116032

Blm 12380 – Träskulptur

Träskulptur i form av barn, så kallad putto. Höger arm lyft. Urtag för attribut, som saknas, i vänster hand. Lövträ.
Rosa, med spår av guld i håret. Blått på ländklädet, vitt på pannan. Låg i Nättraby kyrkas vapenhus.
Deposition 1938 av Nättraby församling.

6 av 215
Bild som illustrerar objekt c32-116020

Blm 12377 – Träskulptur

Träskulptur i form av barn, så kallad putto. Höger arm saknas, vänster arm lagd tvärs över bröstet. Lövträ.
Rosa, med grönt höftskynke. Rester av förgyllning i håret. Låg i Nättraby kyrkas vapenhus.
Deposition 1938 av Nättraby församling.

7 av 215
Bild som illustrerar objekt c32-21854

Blm 12376 – Träskulptur

Träskulptur i form av barn, så kallad putto. Törnekrona under armen. Lövträ.
Rosa med spår av grön färg på törnekronan. Guld i håret. Urtag i höger hand för attribut som saknas. Låg i Nättraby kyrkas vapenhus.
Deposition 1938 av Nättraby församling.

8 av 215
Bild som illustrerar objekt c32-109771

Blm 1660 – Träskulptur

Träskulptur. Johannes Döparen. Lamm i vänster hand, höger hand saknas.
Färgspår, ursprungligt: hår guld, klädnad rött och guld med blått foder, bok röd.
Sekundärt: klädnad skär och grågrön, mark grön.
Baltisk-nordiskt arbete från början av 1500-talet. Blm 1654-1656 och 1660 kommer sannolikt från samma altarskåp.
Deposition 1900 av Hjortsberga församling.

Johannes var en profet som verkade i slutet av 20-talet e.Kr. Född ca 6 e.Kr. och avrättad av Herodes Antipas ca 30 e.Kr.
Vördas som helgon inom romersk-katolska kyrkan.

9 av 215
Bild som illustrerar objekt c32-109759

Blm 1656 – Träskulptur

Träskulptur. Den helige Laurentius, Sankt Lars. Bok i höger hand, vänster hand saknas.
Färgspår: hår guld, karnation vit, klädnad rött och guld, lårkläder vit, bok grå, mark grön.
Baltisk-nordiskt arbete från början av 1500-talet. Blm 1654-1656 och 1660 kommer sannolikt från samma altarskåp.
Deposition 1900 av Hjortsberga församling.

Laurentius var diakon i Rom. Han föddes år 225 och dog martyrdöden år 258, genom att läggas på halster över glödande kol. .

10 av 215
Bild som illustrerar objekt c32-109750

Blm 1655 – Träskulptur

Träskulptur. Nådastolen med Fadern och den döde Sonen i famnen (symboler för Gud och Jesus). Faderns högra arm skadad. Kronan lös. Sonens huvud löst och bägge armar saknas.
Färgspår: kläder rött och guld, stol blått, törnekrona grön. Färg på Kristus bringa brun-beige.
Baltisk-nordiskt arbete från början av 1500-talet. Blm 1654-1656 och 1660 kommer sannolikt från samma altarskåp.
Deposition 1900 av Hjortsberga församling.

11 av 215
Bild som illustrerar objekt c32-109153

Blm 1647 – Överstycke

Överstycke, krönornament i form av vapensköld av trä, dubbelvapen. Skulpterad med rikt lövverk och målad. Skytterska och Utfeltska vapnen.
Carl Gustaf Skytte (1647-1717) var guvernör över Skåne och Blekinge. Han ägde Skunkenberg (senare Johannishus slott). Gift med Anna Catarina Utfelt.
Skölden har tidigare, tillsammans med Blm 1648, suttit på Hjortsberga kyrkas predikstol.
Deposition 1900 av Hjortsberga församling.
Återlämnad 1931-12-12. Återmonterad på predikstolen. Se foto D 13532.

Foto från Sveriges kyrkor