Kyrkligt
306 träffar

3 av 306
Bild som illustrerar objekt c32-7244

Blm 5569 – Konsol

Konsol av ek, 2 st, med skulpterade barnfigurer, så kallade putto, Målning i svart, guld och hudfärg. Eventuellt från Bräkne-Hoby kyrka. Sannolikt från samma predikstol som Blm 5567. Se Sveriges Kyrkor.
Inköpt 1908 av sterbhuset efter Flaggstyrman Andreas Rodéhn, Karlskrona

7 av 306
Bild som illustrerar objekt c32-20054

Blm 3996 – Predikstol

Predikstol, del av. Fyra sidor bestående av ramar med fyllningar. Kring över- och underkanten listverk. I övre fyllningen målning med Evangelisternas bilder. I den undre fyllningen blombuketter. Målad grön, med detaljer i blått och rött. Sägs före ommålningar ha varit försedd med årtalet 1575. Alltså är den en av landets äldsta bevarade predikstolar från protestantisk tid. Mer detaljer, se Sveriges Kyrkor.

Tidigare funnits i Fridlevstads kyrka. Anteckningar i Sillhöfda kyrkas kyrkostol år 1777: "Af Fridlefstads kyrka är till Sillhöfda Capell lånta: Den gamla Predikostolen - - - - - - - ."
År 1778: " Till målaren Stendahl för Altare…

8 av 306

Blm 17778 – Bokstöd

Bokstöd till prediksstol. Baksidan med två utskurna hakar, rest av svart färg. Framsidan har obehandlat trä. Liten sarg i nederkant.
Tidigare förvärv. Tillhör Fridlevstads gamla predikstol, Blm 3996. Se vidare historik här.

https://blm.kulturhotell.se/items/show/20054

Nyckelord: Kyrkligt Predikstol
9 av 306

Blm 16573 – Klocka

Klocka, rund, så kallad primklocka. Av malm. På ena sidan ett krucifix i relief och på andra sidan "15".
Användes vid särskilda ceremonier i kyrkan, vanligtvis under medeltiden och hängde oftast i koret.
Gåva i december 1968 av herr Sture Olsson, Karlskrona. Givarens fader har troligen köpt klockan på auktion.

Platser: Karlskrona
10 av 306

Blm 16076 – Vagn

Likvagn. Fjädervagn, svartmålad med vita effektlinjer. Kusksäte av skinn liksom fotsacken.Två lyktor framtill. Kistflaket öppet. Svart klädesdraperi med svartvita tofsar. Sidorna dekorerade med stjärnor, kors och palmkvistar. På taket ett kors. Flak försett med skenor, varpå man kan skjuta kistan. Till vagnen hör två skaklar och en tistelstång. Fyra medar för vinterkörning.

Tillverkad av C J Wärns Eftr:s Vagnfabrik, Ingelstad. Kvittot finns bland verifikationerna till Kyrkhults församlingsarkiv (se bilaga, kopia). Vagnen kostade 1000 kronor vid inköpet till Kyrkhults församling år 1916. Den var i bruk fram till ca 1 september 1945 då hämtades Johanna Håkansson i Slagenäs, Kyrkhult. Kusken var…

11 av 306

Blm 15868 – Kistplåt

Likkistplåt, 2 st av tenn, på svart träplatta med ram i svart och guld. Anna Catharina Malmsten, 1781-1829. Graverad dekor och text

"Minne
af
Segelmakaren Johan Wetterlinds
Kära Maka
ANNA CATHARINA MALMSTEN
Född d: 29. Aug: 1781 - Gift d: 7. Jan: 1803 - Död d: 10. Junii 1829
---------
Hon war Älskad i Lifvet, Sörjd och Saknad i Döden
af
en Älskad Maka, sju efterlefvande Barn och ett Barnabarn.
---------
Hon har kämpat, hon har vunnit,
Och behållit tro och hopp,
Nu har hon sin krona funnit,
Efter wäl fullbordat lopp,
Efter mödor, qval och strid,
wäntar oss en salig frid
Hos wår Gud i evig tid.
---------
Nya Sv: Ps:B: No…

12 av 306

Blm 15866 – Kistplåt

Likkistplåt av tenn, på svart platta med hålkälad ram i svart och guld. Henrica Sophia Hackman, 1757-1822. Graverad dekor och text

"Här Förvaras
och Anförtros Jordens Sköte-
Förgängeligt Stofft
af GrossHandlaren Johan Nathanael Regners
Enkefru
HENRICA SOPHIA HACKSON
Född i CarlsKrona d. 16 Febr. 1757 Död Därstädes d. 3 Sept. 1822
I En Täck Men Bräcklig Hydda Bodde En Sjön Själ
Då Dödens Stormar Nedslogo Jordiska Hyddan
Geck Den Himmelska Gästen Til Sit Rätta Hem.
Efterdömme af Utmärkta Dygder
Den Af Slägtingar Vänner Och af Torftiga Begråtna
War I Tiden Upriktig Christen Ljuf Maka Öm Vän.
De Vanlottades De Bekymrades Stöd Och Tröst
Lik Sin Höga Urbild Gorde…