Skulptur
128 träffar

3 av 128
Bild som illustrerar objekt c32-7244

Blm 5569 – Konsol

Konsol av ek, 2 st, med skulpterade barnfigurer, så kallade putto, Målning i svart, guld och hudfärg. Eventuellt från Bräkne-Hoby kyrka. Sannolikt från samma predikstol som Blm 5567. Se Sveriges Kyrkor.
Inköpt 1908 av sterbhuset efter Flaggstyrman Andreas Rodéhn, Karlskrona

7 av 128
Bild som illustrerar objekt c32-116032

Blm 12380 – Träskulptur

Träskulptur i form av barn, så kallad putto. Höger arm lyft. Urtag för attribut, som saknas, i vänster hand. Lövträ.
Rosa, med spår av guld i håret. Blått på ländklädet, vitt på pannan. Låg i Nättraby kyrkas vapenhus.
Deposition 1938 av Nättraby församling.

9 av 128
Bild som illustrerar objekt c32-116020

Blm 12377 – Träskulptur

Träskulptur i form av barn, så kallad putto. Höger arm saknas, vänster arm lagd tvärs över bröstet. Lövträ.
Rosa, med grönt höftskynke. Rester av förgyllning i håret. Låg i Nättraby kyrkas vapenhus.
Deposition 1938 av Nättraby församling.

10 av 128
Bild som illustrerar objekt c32-21854

Blm 12376 – Träskulptur

Träskulptur i form av barn, så kallad putto. Törnekrona under armen. Lövträ.
Rosa med spår av grön färg på törnekronan. Guld i håret. Urtag i höger hand för attribut som saknas. Låg i Nättraby kyrkas vapenhus.
Deposition 1938 av Nättraby församling.

11 av 128
Bild som illustrerar objekt c32-109987

Blm 2141 – Kolonn

Kolonn. Av trä med kapitäler och sockel med ansikte och fruktornament. Målning i flera färger.
Sannolikt från Bräkne-Hoby gamla kyrka. I så fall från altaruppsats från ca 1650.
Enligt förvärvsuppgift inköpt 1900 och sägs där härstamma från Blekinge. (Från Carl Oskar Svensson, Varberg? Gäller alla föremål Blm 1685-2285).
Dock enligt Sveriges kyrkor deponerade till muséet.

12 av 128
Bild som illustrerar objekt c32-109771

Blm 1660 – Träskulptur

Träskulptur. Johannes Döparen. Lamm i vänster hand, höger hand saknas.
Färgspår, ursprungligt: hår guld, klädnad rött och guld med blått foder, bok röd.
Sekundärt: klädnad skär och grågrön, mark grön.
Baltisk-nordiskt arbete från början av 1500-talet. Blm 1654-1656 och 1660 kommer sannolikt från samma altarskåp.
Deposition 1900 av Hjortsberga församling.

Johannes var en profet som verkade i slutet av 20-talet e.Kr. Född ca 6 e.Kr. och avrättad av Herodes Antipas ca 30 e.Kr.
Vördas som helgon inom romersk-katolska kyrkan.