Militärväsen
107 träffar

1 av 107
Bild som illustrerar objekt c32-93558

Blm 28315 8 – Ringbrynja

Ringbrynja, delar av. Sammanfogade ringar av kopparlegering (mässing alternativt "latten"). Ringarna är nitade och lätt ovala. Kvarvarande nitar möjligen tillverkade av mässing. Dessa ringar har sannolikt suttit vid brynjans nederkant, ärmlinning eller hals. Brynjan i övrigt sannolikt sammansatt av järnringar. Långsmala stycken, ett större och tre mindre. Dessutom ett antal lösa ringar.
Ett referensprov.
Konserverade.
Marinarkeologisk undersökning 2002 av Kalmar Läns Museum av fartygsvrak (Gribshunden) vid St. Ekön, Syd Saxemara, Ronneby skärgård - Provschakt i vraket för att testa hypotes om dess identitet och ursprung och att inhämta ytterligare information om skeppets konstruktion, fyndmaterialets karaktär och dess ursprung. Fyndmaterialet bestod av sammanlagt…

Innehållstyp: Arkeologiskt föremål
2 av 107
Bild som illustrerar objekt c32-100876

Blm 29614 – Byxor

Fångbyxor, blårandiga. Byxorna bars av Wladyslaw Siudak under hans tid som fånge i det nazistiska koncentrationslägret Neuengamme åren 1941-1945.
Wladyslaw föddes 22/10 1923 i den polska staden Grodziec. Staden intogs av tyska trupper 1941 och Wladyslaw greps och internerades. Han var 18 år gammal. Han skickades till koncentrationslägret Neuengamme utanför Hamburg. Det är enligt hans dotter oklart varför han arresterades. Hans mor Katarina och hans bror Stefan mördades av tyskar soldater då hemstaden intogs.

Från början var Neuengamme ett satellitläger till Sachsenhausen och upprättades som ett arbetsläger med syftet att tillverka tegel. Åren 1938-1940 var det främst tyska fångar i…

Platser: Tyskland
4 av 107
Bild som illustrerar objekt c32-100867

Blm 2789 – Koger

Koger, karduskoger. Cylindrisk behållare av svarvat trä, användes inom örlogsflottan för att förvara krutkarduser under transporten mellan krutdurkarna och batteridäcken under sjöstrid. Målad med vitgrå färg och med mörkare färg påmålat Gustav IV Adolfs krönta namnchiffer (står dock bara "GA"). Kogret är avsett för kardus till en 18-pundig kanon. Bärlina och lock saknas. Fyrkantigt hål uppsågat på sidan. Enligt uppgift har kogret använts till starholk.
Inköpt 1901-10-27 hos handlanden Jöns Olsson, Torskors.

Platser: Torskors
5 av 107
Bild som illustrerar objekt c32-24423

Blm 10276 – Värja

Värja, kyrkvärja, officersvärja. Klingans längd 883, basbredd 52 mm, med mötande skär. Fäste av järn, med punsad ornamentik. S-formig parerstång, bakre nedböjda armen avslagen. Främre handbygel, skruvad fast i den från sidorna tillplattade päronformade knappen. Stor yttre och mindre inre ovalparerbygel, den inre, perforerade parerplåten finns kvar, men ej den yttre. Från den yttre parerbygelns mitt utgår med två fastsmidda ben en sidobygel, vars övre ände är fastskruvad i knappens utsida. Över den inre parerbygeln går en tumbygel.
Har tillhört Torhamns gamla kyrka. Förvarades sedan i pastorsbostället som sedan brann upp. Hittades i brandresterna.
Brandskadad. Kavel och kavellindning saknas.
Gåva 1926,…

7 av 107
Bild som illustrerar objekt c32-102398

Blm 16367 1 – Medalj

Medalj, prismedalj av silver. Grankvistar, riksvapen och text "SVERIGES MILITÄRA IDROTTSFÖRBUND". Frånsida med stående "Moder Svea". Stämplar S & Co (Sporrong), "kattfot" och S. Signerad V CARLBERG.
Gåva 1968-02-01 av överstelöjtnant Gunnar Hainer, Karlskrona.

Nyckelord: Medalj
8 av 107
Bild som illustrerar objekt c32-102399

Blm 16367 2 – Medalj

Medalj, prismedalj av silver. Grankvistar, riksvapen och text "SVERIGES MILITÄRA IDROTTSFÖRBUND". Frånsida med stående "Moder Svea" och text "Kapten H. G. Hainer Int". Stämplar S & Co (Sporrong), Stockholm, "kattfot", S och F8 (1932). Signerad V CARLBERG.
Gåva 1968-02-01 av överstelöjtnant Gunnar Hainer, Karlskrona.

Nyckelord: Medalj
9 av 107
Bild som illustrerar objekt c32-102402

Blm 16368 1 – Medalj

Medalj, prismedalj av brons. Grankvistar, riksvapen och text "SVERIGES MILITÄRA IDROTTSFÖRBUND". Frånsida med stående "Moder Svea" och text "K-na. Garn. Budkavle 1930 4:pr: 2:etapp". Stämplar S & Co (Sporrong), "kattfot" och S. Signerad V CARLBERG. Gravör Sven Kulle.
Gåva 1968-02-01 av överstelöjtnant Gunnar Hainer, Karlskrona.

Platser: Karlskrona
Nyckelord: Medalj
10 av 107
Bild som illustrerar objekt c32-94885

Blm 13647 – Fat

Fat av silver. I mitten graverad, minnessten över I11K, Karlskrona. På brättet graverat "Överstelöjtnant K.H. Delin 1936 Från Furirkåren I11K". Silverstämplar på baksida C.G.H, "kattfot", S, Stockholm, I8 (C G Hallbergs guldsmeds AB 1935). Ögla för upphängning.
Gåva 1957-04-01 från Knut Delins sterbhus, Stockholm, genom döttrarna fru Britta Nilsson med man kommendörkapten Anders Nilsson, Stockholm, överstinnan Eva Sahlén, Boden och grevinnan Stina Taube, Lidingö. Gåvan förmedlad av överstelöjtnant Gunnar Hainer, Karlskrona.

11 av 107
Bild som illustrerar objekt c32-94910

Blm 13650 – Plakett

Plakett, bronsfärgad. Rektangulär. Stående pistolskytt och text "HEDERSLEDAMOT O.M.F.K 1936 ÖVERSTELÖJTNANT K. DELIN". Tillverkad av Sporrong, Stockholm.
Gåva 1957-04-01 från Knut Delins sterbhus, Stockholm, genom döttrarna fru Britta Nilsson med man kommendörkapten Anders Nilsson, Stockholm, överstinnan Eva Sahlén, Boden och grevinnan Stina Taube, Lidingö. Gåvan förmedlad av överstelöjtnant Gunnar Hainer, Karlskrona.

12 av 107
Bild som illustrerar objekt c32-94923

Blm 13651 – Medalj

Medalj, guldmedalj. Framsida med brinnade granat, lagerkrans och tre kronor. Text "KUNGL.KARLSKRONA GRENADJÄRREGEMENTE". Baksida med lagerkrans och text "För nit och intresse". Ögla för band. Stämplar S & Co, Stockholm, K8 (1936), "kattfot" och 18K. Tillverkad av Sporrong, Stockholm.
Gåva 1957-04-01 från Knut Delins sterbhus, Stockholm, genom döttrarna fru Britta Nilsson med man kommendörkapten Anders Nilsson, Stockholm, överstinnan Eva Sahlén, Boden och grevinnan Stina Taube, Lidingö. Gåvan förmedlad av överstelöjtnant Gunnar Hainer, Karlskrona.