Ringbrynja
2 hits

1 (2)
Bild som illustrerar objekt c32-102987

Blm 29598 11 – Ringbrynja

Ringbrynja, delar av. Enskilda och sammanfogade ringar av kopparlegering. Ringarna är nitade och lätt ovala. Nitarna är av samma material som ringen. Fragmentet består av ringar i en fyraraders kedja och dessa har sannolikt suttit vid brynjans nederkant, ärmlinning eller hals som ett prydnadselement. Brynjan i övrigt har sannolikt varit sammansatt av järnringar. I fyndnumret ingår ett antal järnfragment samt fragment av trä och läder.

Se Blm 28315-8.

Om Blm 29598: Fortsatt marinarkeologisk undersökning av fartygsvraket Gribshunden vid St. Ekön, Syd Saxemara,…

Innehållstyp: Arkeologiskt föremål
2 (2)
Bild som illustrerar objekt c32-93558

Blm 28315 8 – Ringbrynja

Ringbrynja, delar av. Sammanfogade ringar av kopparlegering (mässing alternativt "latten"). Ringarna är nitade och lätt ovala. Kvarvarande nitar möjligen tillverkade av mässing. Dessa ringar har sannolikt suttit vid brynjans nederkant, ärmlinning eller hals. Brynjan i övrigt sannolikt sammansatt av järnringar. Långsmala stycken, ett större och tre mindre. Dessutom ett antal lösa ringar.
Ett referensprov.
Konserverade.
Marinarkeologisk undersökning 2002 av Kalmar Läns Museum av fartygsvrak (Gribshunden) vid St. Ekön, Syd Saxemara, Ronneby skärgård - Provschakt i vraket för att testa hypotes om dess…

Innehållstyp: Arkeologiskt föremål