Altare
95 hits

1 (95)
Bild som illustrerar objekt c32-20271

Blm 1581 – Träskulptur

Träskulptur av ek. Apostel med lockigt hår, hållande bok. Ursprungliga färgspår: mantel röd, livklädnad svart, baksida gulockra. Sekundärt: mantel blå och skär, livklädnad blågrön och ockragul. Karnation skär.
1400-talets senare del.
Kan komma från ett äldre altarskåp, som omnämns bland inventarier 1665.
Deposition 1900 av Gammaltorps församling.

2 (95)
Bild som illustrerar objekt c32-20265

Blm 1575 – Träskulptur

Träskulptur av ek. Madonna, stående med barnet på armen (Jungfru Maria med Jesusbarnet). Marias högra hand saknas. barnet svårt maskstunget. Målning borta, spår av grön och röd färg på Marias mantel.
Baltiskt arbete från omkring 1500.
Kan komma från ett äldre altarskåp, som omnämns bland inventarier 1665.
Deposition 1900 av Gammaltorps församling.

3 (95)
Bild som illustrerar objekt c32-20270

Blm 1580 – Träskulptur

Träskulptur av ek. Aposteln Johannes, med lockigt hår, hållande kalk. Endast fot kvar. Höger hand saknas. Vänster sidas hår saknas. Ursprungliga färgspår på mantel i rött. Sekundärt, mantel i blått och skärt. Karnation i skärt och rött. Gräs grönt.
1400-talets senare del.
Kan komma från ett äldre altarskåp, som omnämns bland inventarier 1665.
Deposition 1900 av Gammaltorps församling.

Johannes var en av Jesu tolv apostlar och den ende av dem som enligt traditionen inte led martyrdöden. Har kalk som attribut.

5 (95)
Bild som illustrerar objekt c32-28219

Blm 4185 – Altartavla

Altartavla av trä, skulpterad och målad. Mittstycket: Frälsaren på korset, fritt stående figur framför målad bakgrund, landskap, omgiven av ram av bladverk och blommor. Överst rikt lövverk, löpande ner åt sidorna. Överst i lövverket Carl XII:s namnchiffer under kunglig krona. Ytterst på sidorna fristående bilder föreställande lagen och evangelierna. Det hela vilande i listverk. Predellan utgöres av en tavla med följande inskrift: "Mathej 26.V.20. Jesus Christus i then natten få han förråder wart. Thenna Altartaffla är giord Anno 1713 pastor…

6 (95)
Bild som illustrerar objekt c32-84090

Blm 2526 – Träskulptur

Träskulptur, corpus (mittdel) från altarskåp. Tavla med åtta figurer, vid Kristi gravläggning. Målad i flera färger. Spår efter flygeldörrarnas infästning.
Baltiskt arbete från 1500-talets början, som ursprungligen möjligen tillhört Lyckeby eller Torhamns kyrkor.
Deposition 1901 från Sturkö församling.
Återlämnad.
Se foto Blm_Db 2011 0639

7 (95)
Bild som illustrerar objekt c32-108058

Blm 1444 – Altarprydnad

Altarprydnad av skulpterad, målad och förgylld ek. Huvudpartiet utgörs av en trärelief av nattvarden. Ovan detta Kristus på korset. På understycket kyrkoherde Bagers och hustrus skulpterade vapen samt initialerna: A B A C B D ( = Anders Bager och Cecilia Bagersdotter). Altarprydnaden utfördes 1673 av bildhuggaren Åke Trulsson i Karlshamn. Se foto Blm Db 2011 1922.
Deposition 1900 av Rödeby församling. Återlämnad 1926-09-04.
Foto från Sveriges Kyrkor.

8 (95)
Bild som illustrerar objekt c32-109516

Blm 1624 – Antependium

Antependium, altarkläde av röd sammet med kulörta silkesfransar och bred silverbård. Två åttakantiga medaljonger av siden, innehållande vapensköldar. Text "1673", "W S" och "M C D".
Antependium används att hänga på altaret, för att täcka och pryda detta.
Deposition 1900 av Ronneby Stads- och landsförsamlingar.
Återlämnad.

9 (95)
Bild som illustrerar objekt c32-109987

Blm 2141 – Kolonn

Kolonn. Av trä med kapitäler och sockel med ansikte och fruktornament. Målning i flera färger.
Sannolikt från Bräkne-Hoby gamla kyrka. I så fall från altaruppsats från ca 1650.
Enligt förvärvsuppgift inköpt 1900 och sägs där härstamma från Blekinge. (Från Carl Oskar Svensson, Varberg? Gäller alla föremål Blm 1685-2285).
Dock enligt Sveriges kyrkor deponerade till muséet.

10 (95)
Bild som illustrerar objekt c32-110320

Blm 2864 – Kolonn

Kolonn, skuren av trä. Rund med fyrkantig kapitäl och sockel. Blå- och vitmarmorerad. Förgyllningar. (Hör ihop med Blm 2863, vars nederdel skiljer sig något i utförande). 1600-tal.
Från altarprydnad i Förkärla kyrka.
Inköpta 1901 av handlaren Jöns Olsson, Torskors.

11 (95)
Bild som illustrerar objekt c32-106983

Blm 1232 – Träskulptur

Träskulptur av ek. Heliga Birgitta hållande bok. Höger underarm saknas. Rester av polykromi.
Har sannolikt suttit i altarskåp. Dock är Blm 1230-1232 och 1242 inte från samma skåp som övriga bilder (Blm 1228, 1229, 1236, 1237, 1238, 1286, 1287, 1233, 1234, 1235, 1241, 1243, 1244 och 1245). De är av helt annan stil, möjligen av Stenrat, verksam i Lübeck 1455-84. Möjligen har dessa fyra bilder ändå sammanförts med de senare och hamnat i samma skåp och kompletterat luckor som fanns där.…

12 (95)
Bild som illustrerar objekt c32-106971

Blm 1230 – Träskulptur

Träskulptur av ek. St Barbara eller St Gertrud beroende på om det hon håller är ett torn (Barbara) eller en kyrka (Gertrud). Ansikte saknas. Rester av polykromi i rött och blått.
Har sannolikt suttit i altarskåp. Dock är Blm 1230-1232 och 1242 inte från samma skåp som övriga bilder (Blm 1228, 1229, 1236, 1237, 1238, 1286, 1287, 1233, 1234, 1235, 1241, 1243, 1244 och 1245). De är av helt annan stil, möjligen av Stenrat, verksam i Lübeck 1455-84. Möjligen har dessa…