Begravning
77 hits

1 (77)
Bild som illustrerar objekt c32-21490

Blm 1447 – Kistplåt

Likkistplåt, av tenn. Johan Gunnar Ekholm, 1744-1812. Graverad dekor och text:

"Här Förvaras Stoftet
Af
Handelsmannen
Herr Johan Gunnar Ekholm
Född den 10 Sept.1744
Gift den 13 Apr.1776
Med
Dess Förrut Afledna Kära Maka
Cath. Maria Wahlsten
Trofast. Vän. Redlig. Medborgare.
Hjelpsam. Mot. Den. Behöfvande. Fast. Uti Religionens. Heliga. Saningar. Slutade. Han. Detta. Jordiska. För. Evig. Lycksalighet.
Den 2 Junii. 1812.
Ömt. Sörgd. Och. Saknad. Af 2ne Döttrar. Och 7 Barnabarn.
Den. Gudfruchtige Och Redlige Välsignas
Ordsp: B: 10. C:v 7."

Monterad på träplatta med ram.
Deposition 1900 av Rödeby församling.

Uppgifter från Mikael Henriksson, 2021:
Fel…

4 (77)
Bild som illustrerar objekt c32-109150

Blm 1642 – Begravningsvapen

Begravningsvapen, huvudbanér. Kontursågad trätavla. Adliga ätten Du Rees vapen, målad i flera färger. Arnold Du Rees var född 1612 i Nordholland. Död 1668 i Ronneby. Han var industrialist, köpman och riksdagsledamot.
Deposition 1900 av Ronneby Stads- och Landsförsamlingar.
Återlämnad.
Foto från Sveriges kyrkor.

Nyckelord: Begravning Kyrkligt
5 (77)
Bild som illustrerar objekt c32-112340

Blm 5049 2 – Broderi

Broderi av guld och silvertråd på linne. Utformad som banderoll med spetsiga ändar. Text "S.E.P.I". Har troligen varit fäst på en likkista.
Enligt uppgift funna i Fredrikskyrkans gravkor efter utrymmandet av de där förvarade liken.
Gåva 1908 av Konstapel Theodor Andersson, Karlskrona.

7 (77)
Bild som illustrerar objekt c32-108091

Blm 1449 – Kistplåt

Likkistplåt, av tenn. Nils Petter, 1800-1801. Graverad dekor och text:

"Repslagaren
Herr L. Wärngrens Son
NILS PETTER
Född d. 28 May 1800
Död 24 Ockt. 1801
Ty Han Behagar Gudi Wäl
Och Är Honom Kär
Och Warder Borttagen Ifrå Lifvet
Ibland Syndare
Ty Hans Siäl Behagade Gudi
Therföre Hastade Han Med Honom
Uthu Thetta Onda Lefvernet.
Wish. B.4 C. 10:14 v."

Enligt förvärvskort "död i koppor".

Deposition 1900 av Rödeby församling.

8 (77)
Bild som illustrerar objekt c32-108094

Blm 1450 – Kistplåt

Likkistplåt, av tenn. Hel Mar Iacobson, 1747-1811. Graverad dekor och text:

"Här Förvaras
Förgängeliga Delen af
Fru HEL: MAR. IACOBSON
Född
HEDENIUS
Född d. 31 Jan. 1747 - Gift d. 24 Juni 1766
Död d.10 April 1811
Hon var Moder Till 8 Barn.
Pss. 118 v. 17."

Graverad av Johan Fredrik Heland. Monterad på svartmålad träplatta med ram och profilskuret överstycke.
Deposition 1900 av Rödeby församling.

9 (77)
Bild som illustrerar objekt c32-108088

Blm 1448 – Kistplåt

Likkistplåt, av tenn, monterad på svart träplatta med ram. Brita Elisabeth Blomstedt, 1724-1806. Graverad dekor och text:

"Här Inneslutes
Förgängelige Delen
Af
Wälborna Fröken
BRITA ELISABETH BLOMSTEDT
Dotter Af Majoren Wid Infanteriet
HANS CHRISTIAN BLOMSTEDT
Som Föll I Slaget Wid Wilmanstrand d. 23 Aug. 1741
Samt
Fru MARIA GYLLENSCHRUUF
Som Afled 1764.
Såg Sin första Dag d. 6 Jan.1724
Mätt Af Jordisk Lefnad
I Gudsfrugtan På Dÿgdens Väg
Lemnade Hon Förnöjd Verlden
I Sitt 83die År
Den 22dra May 1806
Ps. Davids 17…