Kritpipa
2 träffar

1 (2)
Bild som illustrerar objekt c32-7356

Blm 5787 – Pipa

Kritpipa. Vit piplera. På huvudet inom cirkel med tre kronor märkt med CARLSKRONA N:M:N. Huvud bärgarformigt. Skaft smalt rundstavigt, utåt svagt avsmalnande. Mellan huvud och skaft liten tapp. På undersidan. Initialerna NMN Nils Matheus Norsten, som 1755 erhöll priviligier på kritpipstillverkning´i Karlskrona. " Funnen under marken på tomten i 3je kvarteret 42:39 i Karlskrona vid rivning av ett gammalt magasin av ålder kalladt " Pipbruket" Skänkt av konsul Axel Ernberg, Karlskrona 1910.
Enligt huvudliggaren 2 stycken.
Neg.nr: A 7512