Tobak
43 träffar

1 (43)
Bild som illustrerar objekt c32-110532

Blm 29696 – T-shirt

T-shirt. Vit med blå och grå tryck på framsidan "A NON SMOKING Generation". Barnstorlek. Ärmlängd 100 mm. Givaren har sannolikt fått den under mellanstadietiden i Torhamns skola, 1979 eller 1980.
Gåva 2021 från Morgan Olsson, Svanhalla.

A Non Smoking Generation / Stiftelsen En Rökfri Generation arbetar för att barn och ungdomar ska förbli tobaksfria. Grundades 1979.

Platser: Svanhalla
2 (43)
Bild som illustrerar objekt c32-109795

Blm 28514 – Paket

Paket, cigarettpaket. Oöppnad vit paket, med röd text "PRINCE LIGHTS". I askens topp folie och blå plomberingslapp med text "SVENSKA TOBAKS AB". Omslagsplast som är delvis trasigt. Innehåller 10 cigaretter.
Givarens sista cigarettpaket, som förblev oöppnad i kökets köpmansdisk. Ca 1990.
Gåva 2013 av Inger Olsson, Svanhalla.

4 (43)
Bild som illustrerar objekt c32-20322

Blm 26107 – Askfat

Två stycken askfat av emaljerad plåt. En röd och en grön. Kvadratiska med nedsänkt mitt och försänkningar för cigaretter i hörnen. Den röda är något skadad och retuscherad med lack sedan tidigare. Stämplade på undersidan med Kockum Sweden och logotype. Inköpta av givaren på loppmarknad i Vämöparken maj 2005. Gåva av Karin Vierth, Karlskrona 2005-05-17

9 (43)
Bild som illustrerar objekt c32-36430

Blm A 29942 d – Affärsbyggnad

Hörnet av Borgmästarekajen - Aklimästaregatan. Tobak&tidningsaffär ligger i byggnaden samt butik för arbetskläder. Även Anderssons specerier har legat i byggnaden. Sedan 1974 finns Blekinge Museum i byggnaden.

Innehållstyp: Fotografi
11 (43)
Bild som illustrerar objekt c32-19494

Blm 25839 – Askfat

Tre stycken likadana askfat. Runda. Av försilvrad och förgylld kopparplåt. Mönster i förhöjd relief: Karlskrona stadsvapen krönt med tre torn i en lagerkrans med band, Runt sargen blommor. Text: W Hubendick & CO, Bosättningsaffär, Karlskrona. På baksidan Made in Japan. Expressly for W Hubendick & CO, Karlskrona. Slitna.

Platser: Japan