Arkeologi
277 träffar

4 av 277
Bild som illustrerar objekt c32-74000

Blm OF 03195 – Man

Folkskollärare Carl Olof Thomsson, född 30 april, 1850, här med sin hustru Rut Thomsson. Bosatta i Listerby. Skänkt arkeologisk samling bestående av 48 styck föremål som erhölls som gåva av Blekinge Fornminnesförening, 1934 och har senare inkommit till Blekinge museum. Föremålsnummer: Blm_2943- Blm_2991.

Innehållstyp: Fotografi
5 av 277
Bild som illustrerar objekt c32-113057

Blm 12634 64 – Fat

Fat av lergods. Ljusgul glasyr, dekorerat med häst och blommor. Flera fragment, större del saknas.
Arkeologiska fynd funna 1953 vid grävning av grund för tillbyggnaden på södra sidan av sockenstugan, Kristianopel.
Överlämnad till Blekinge museum 1956, av Ingemar Atterman.

Innehållstyp: Arkeologiskt föremål
Nyckelord: Arkeologi Fat