Ben
3 träffar

1 av 3
Bild som illustrerar objekt c32-102727

Blm 29598 6 – Ben

Fiskben. Osteologisk analys och tolkning visar att benen kommer från atlantisk stör (Acipenser oxyrinchus). Arttillhörigheten bekräftas av DNA-analys. Fyndet består sammanlagt av 188 ben och benplattor och härstammar sannolikt från en och samma individ. Benen återfanns i huvudsak samlat i resterna av en tunna. Stör beskrivs i samtida medeltida källor som matfisk och återfinns i högreståndssammanhang.
(Se vidare rapport Fish in a barrel: Atlantic sturgeon (Acipenser oxyrinchus) from the Baltic Seawreck of the royal Danish flagship Gribshunden (1495) Journal of Archaeological Science: Reports 33. Hansson, Macheridis, Foley. Lunds universitet 2020).

Om Blm 29598: Fortsatt marinarkeologisk undersökning av fartygsvraket Gribshunden vid St. Ekön,…

Innehållstyp: Arkeologiskt föremål
Ämnesområden: Ben Djurben Jordfynd
2 av 3
Bild som illustrerar objekt c32-93487

Blm 28315 30 – Ben

Ben, styckade djurben.
Konserverade.
Marinarkeologisk undersökning 2002 av Kalmar Läns Museum av fartygsvrak (Gribshunden) vid St. Ekön, Syd Saxemara, Ronneby skärgård - Provschakt i vraket för att testa hypotes om dess identitet och ursprung och att inhämta ytterligare information om skeppets konstruktion, fyndmaterialets karaktär och dess ursprung. Fyndmaterialet bestod av sammanlagt 647 objekt, fördelade på 30 fyndposter; trä, keramik, glas, läder, metall och ben och bl a rest av ringbrynja, slöjdad miniatyr av underrede till kammarladdad kanon och kalkbruk från trätunna.
Lstdnr.: 431-6351-06
Undersökningstid: sex dagar hösten 2006, kring 27/9
Rapport: Kalmar Läns Museum, marinarkeologisk rapport 2007
Fynd: 28315: 1-30

Innehållstyp: Arkeologiskt föremål