Pukavik
77 hits

3 (77)
Bild som illustrerar objekt c32-102010

Blm 13588 185 – Mått

Ritsmått av trä. Järnspetsar för dragning av linjer i virket. Verktyg för båtbyggeri. Givaren hade övertagit båtbyggare Albert Svenssons sterbhus. Blekinge museum samlade in föremål som skulle gått till skrot.
Förvärvad vid 1956 års fiskeriundersökning.
Gåva av skrothandlare Herbert Johansson, Pukavik.

Nyckelord: Båtbyggeri Mått
4 (77)
Bild som illustrerar objekt c32-102008

Blm 13588 182 – Klubba

Klubba. Rund, helt i trä. Verktyg för båtbyggeri. Givaren hade övertagit båtbyggare Albert Svenssons sterbhus. Blekinge museum samlade in föremål som skulle gått till skrot.
Förvärvad vid 1956 års fiskeriundersökning.
Gåva av skrothandlare Herbert Johansson, Pukavik.

Nyckelord: Båtbyggeri Klubba
5 (77)
Bild som illustrerar objekt c32-102009

Blm 13588 181 – Yxa

Yxa, skarvyxa av järn. Ovalt träskaft. Verktyg för båtbyggeri. Givaren hade övertagit båtbyggare Albert Svenssons sterbhus. Blekinge museum samlade in föremål som skulle gått till skrot.
Förvärvad vid 1956 års fiskeriundersökning.
Gåva av skrothandlare Herbert Johansson, Pukavik.

Nyckelord: Båtbyggeri Yxa
12 (77)
Bild som illustrerar objekt c32-65077

Blm OF 02980 – Bostad

Lotsförman Robert Dahlbäcks hus till höger, 1921. Huset i mitten mellan träden är, Pukavik 1:34, Sven Svenssons hus. Han har före detta stenhuggaren Jöns Jonsson Grens stuga, troligen uppförd på 1700-talet. Stugan till vänster revs på 1940-talet och tillhörde stenhuggaren Sven Ysberg. Huset var byggt i korsvirkesstil.

Innehållstyp: Fotografi
Nyckelord: Lotsförman