Backaryd
204 träffar

3 av 204
Bild som illustrerar objekt c32-28192

Blm 4199 – Tavla

Tavla med träram i svart och grönt. Koppargravyr, limmad på trästycke, bestående av två brädor. Minnestavla om hundraårsdagen av Uppsala kyrkomöte (1593). Svenska kyrkans viktigaste kyrkomöte. I enlighet med prästerskapets anhållan sammankallade hertig Karl de förnämsta och mest lärda av prästerskapet i riket, biskopar med kapitulares och prostarna samt några präster av var härad att samlas i Uppsala den 25 februari 1593 för att förena sig om lära och ceremonier, om god ordning och disciplin samt om nödiga biskopsval.
Rubrik "Frögde-Qväde då efter dhen stormaächtigste Konung Carl XI, Sveriges, Göthes och Wendes regerande store monarchs christelige och mycket gudeliga påbud och…

4 av 204
Bild som illustrerar objekt c32-28193

Blm 4198 – Tavla

Tavla med träram i svart och blågrönt. Koppargravyr, limmad på trästycke, bestående av tre brädor. Minnestavla om slaget vid Narva, 1700. Rubrik "Åminnesle-Skrift öfwer den med Guds hielp af Den Stormäktigste Swea Konung CARL den TOLFTE Erhålne oförlikneliga Seger emot Tsaren af Musko och des stora Krigshär Innom ett med wallar , Stormpålar och Grafwar starkt befästat läger Wid Staden Narvaden 20. Novemb: Åhr 1700". Troligen graverad av Ambrosius Hedengran (jämför Blm 4199).
Deposition 1903 från Backaryds församling.

5 av 204
Bild som illustrerar objekt c32-28180

Blm 4200 – Tavla

Tavla med träram i svart och guld. Koppargravyr, limmad på trästycke, bestående av tre brädor. Minnestavla om Karl XI:s begravning, med längre text och flera bilder. Rubrik "Dhe förnämsta Dygders Samtahl och Ryktetz Utroop wid Den Stormäktigste och Glorwyrdigste i Åminnelse Konung CARL den Elloftes Sweriges Göthes och Wendes Konungz Jordsättning och Kongl: Begrafning Som skedde i Stockholm den 24 Novemb Åhr 1697". Troligen graverad av Ambrosius Hedengran.
Deposition 1903 från Backaryds församling.

6 av 204
Bild som illustrerar objekt c32-28179

Blm 4201 – Tavla

Tavla med glas och guldfärgad ram. Träbakstycke. Längre text med rubriken "Kongl. Maj:ts TAL Till Riksens Ständer på Riks-Salen, wid Riksdagens öpnande 27 Nowember 1817". Tryckt av kungliga tryckeriet i Stockholm 1817.
Deposition 1903 från Backaryds församling.

7 av 204
Bild som illustrerar objekt c32-28222

Blm 4203 – Tavla

Tavla med glas och guldfärgad ram. Text "KlagoDickt öfwer den ährewördige och wällärde herren Hr Nicolaus Cornerus". Denne var kyrkoherde i Backaryd, död 1706. Textade verser av Cornerus.
Deposition 1903 från Backaryds församling.
Återlämnad till församlingen. Vid inventering 2014 i kyrkans sakristia.

Nyckelord: Kyrkligt Tavla
10 av 204
Bild som illustrerar objekt c32-28219

Blm 4185 – Altartavla

Altartavla av trä, skulpterad och målad. Mittstycket: Frälsaren på korset, fritt stående figur framför målad bakgrund, landskap, omgiven av ram av bladverk och blommor. Överst rikt lövverk, löpande ner åt sidorna. Överst i lövverket Carl XII:s namnchiffer under kunglig krona. Ytterst på sidorna fristående bilder föreställande lagen och evangelierna. Det hela vilande i listverk. Predellan utgöres av en tavla med följande inskrift: "Mathej 26.V.20. Jesus Christus i then natten få han förråder wart. Thenna Altartaffla är giord Anno 1713 pastor Samuel Cornerus". Vid sidorna lövverk samt nederst list.
Krucifixet är antagligen det som hänger i sakristian vid inventering 2014. Upptill…

11 av 204
Bild som illustrerar objekt c32-22741

Blm 4186 – Votivskepp

Votivskepp av trä. Tacklat som fregatt. På bottnens sidor "FRÜCKTA GÜD OCK ÄRA KONÜNGEN ADAM JOH: BÄCK FÖRÄRT DÄTTA SKEPP REDLIGHETEN TIL BACKRYD KIÖRKA 1748".
Deposition 1903 av Backaryds församling.
Återlämnat till Backaryds församling 25/6 1973

12 av 204
Bild som illustrerar objekt c32-26992

Blm 4209 – Kryddkvarn

Kryddkvarn av svarvat trä. Består av två delar. Morteln formad som en hög pokal på rund, kraftig fot. Inuti i botten rund perforerad plåtbit. Stöt skodd med perforerad plåtbit. Svarvad kula som handtag.
Deposition 1903-12-03 av Backaryds församling.

Nyckelord: Kryddor Kvarn